Engeguen els 3 grups de la Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent

25/04/2022 - 11:13

La XAVI és una xarxa d’acció publicoprivada que treballa per garantir els drets de les persones amb discapacitat engegant iniciatives que millorin l’accessibilitat i la vida independent de la persona. En formen part més de 65 entitats.

La XAVI és una xarxa d’acció publicoprivada que treballa per garantir els drets de les persones amb discapacitat engegant iniciatives que millorin l’accessibilitat i la vida independent de la persona. En formen part més de 65 entitats.

Aquesta setmana, els 3 grups de treball de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI), han arrancat els seus corresponents projectes. Es celebraran reunions plenàries presencials i/o virtuals cada 3 setmanes aproximadament i comissions puntuals per desenvolupar tasques concretes.

Projecte 1: Generació d’oportunitats d’accés a l’habitatge per a persones amb discapacitat

Sorgeix de la necessitat d’incrementar l’habitatge públic disponible per al col·lectiu de persones amb discapacitat. Els seus objectius són:

  • Elaborar un full de ruta sobre com les entitats de la XAVI poden accedir a les promocions d’habitatge per a persones amb discapacitat.
  • Col·laborar amb els agents de foment del cooperativisme d’habitatge inclusiu per tal que tinguin en compte les necessitats de les persones amb discapacitat en el marc dels seus projectes i elaborar un document proposta de mesures a incloure en els projectes d’habitatge cooperatiu inclusiu.

En aquest projecte d’habitatge hi participen 29 entitats de la XAVI, juntament amb l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, dos tècnics de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Consorci de l’Habitatge i el Consorci de Serveis Socials.

Projecte 2: Generació d’informació, coneixement i procediments en relació a la reforma del Codi Civil

Se centra a resoldre la manca d’informació de persones i  famílies a qui afecta la reforma del codi civil i de procediments interns per les entitats de la XAVI per poder prestar un acompanyament adequat.

Els objectius d’aquest grup de treball són:

  • Revisar i actualitzar les guies informatives sobre els canvis i les conseqüències de la reforma del codi civil per a les persones amb discapacitat, les famílies i les entitats.
  • Generar coneixement i procediments compartits entre les entitats de la XAVI per oferir un acompanyament i orientació adequada a les persones i les famílies en relació amb la reforma.

D’aquest projecte s’espera obtenir 3 guies específiques i un document metodològic d’acompanyament per part de les entitats i guia de recursos existents. Hi participen 11 entitats, un tècnic de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Consorci de Serveis Socials i entitats tutelars.

Projecte 3: Identificació de bones pràctiques i diagnosi de l’accessibilitat inclusiva a teatres i cinemes

Aquest tercer projecte vol trencar les barreres d’accessibilitat funcional i econòmiques a l’accés a cinemes i teatres. Les propostes concretes de treball són:

  • Elaborar un llistat de mesures mínimes que han de complir els espais d’oci per tal de ser inclusius (teatres, cinemes, festivals, etc).
  • Identificar i mapejar els projectes i espais d’oci que compleixen amb les mesures mínimes descrites.
  • Realitzar una diagnosi sobre l’estat de situació de l’accessibilitat a teatres i cinemes de Barcelona.

Els agents participants en aquest projecte són 16 entitats de la XAVI, juntament amb l’Institut de Cultura de Barcelona, la Patronal de Cinemes i Teatres, una tècnica de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i Apropa Cultura.

Què és la XAVI?

La Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent és una xarxa d’acció publicoprivada dins l’Acord Ciutadà que treballa per garantir els drets de les persones amb discapacitat engegant iniciatives que millorin l’accessibilitat i la vida independent de la persona.

En aquests moments en formen part més de 65 entitats i alguns professionals de diferents departaments de l’Ajuntament, així com algunes persones a títol individual.