L'AdF digital és un espai de creació i formació, vinculat a les noves tecnologies i, en especial, a la fabricació digital en 3D, on ciutadans individuals, però també entitats, organitzacions, universitats i empreses es poden implicar en un laboratori de creació digital.

Un taller equipat amb programari i màquines de fabricació que permeten a tota la comunitat convertir les seves idees i conceptes en productes físics útils per a la societat.

El de les Corts va reobrir el mes de febrer del 2017 després d'obres de remodelació, compartint espai amb la nova biblioteca del districte, la biblioteca Montserrat Abelló, al carrer Comtes de Bell-lloc, 192. Un edifici que en el seu dia havia estat la fàbrica de cintes de seda Benet i Campabadal.

Així, la biblioteca i l’Ateneu comparteixen espai i recursos, potenciant recíprocament les seves dinàmiques i permeten accedir millor a la informació i el coneixement. L’objectiu és posar a disposició de tothom les eines i la maquinària necessària per crear prototips i desenvolupar projectes.

L’Ateneu de les Corts està obert de dimarts a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h. Per contactar per telèfon, truqueu al 934 903 625 (visites acordades amb cita prèvia).

Què és la Xarxa d’Ateneus de Fabricació?

La Xarxa d’Ateneus de Fabricació és una iniciativa pionera que està impulsant l’Ajuntament de Barcelona dins el marc estratègic de les smart cities. Els ateneus de fabricació (AdF) són espais de creació i aprenentatge, vinculats a la innovació social, les noves tecnologies i en especial a la fabricació digital, on els ciutadans són usuaris actius i protagonistes.

Es tracta d’espais de col·laboració publicoprivada on els ciutadans individuals, però també les entitats locals, les organitzacions, les universitats i les empreses s’impliquen en la realització d’activitats conjuntes d’innovació social amb el suport d’un laboratori de fabricació digital: un taller equipat amb programari i màquines de fabricació per convertir les idees i els conceptes en productes físics i útils per a la societat.

Als ateneus de fabricació es fomenten les activitats i els projectes que millorin la societat (millora del barri, de la ciutat o del món), que utilitzin els nous models d’organització i aprenentatge informal oberts i en xarxa —cocreació, col·laboració, proveïment participatiu (crowdsourcing), finançament col·lectiu (crowdfounding)— i que utilitzin els mitjans de comunicació social per compartir amb els altres el coneixement adquirit. Som les persones, quan connectem els nostres diversos coneixements, les cocreadores de l’entorn on vivim.

I quin objectiu té la Xarxa?

Els ateneus de fabricació tenen dos objectius principals:

  • Que tothom, independentment de la seva formació, procedència, professió, etcètera, pugui aprendre els fonaments de la fabricació digital, així com diferents tecnologies i processos científics aplicables a la vida quotidiana.
  • Que tots els projectes que es desenvolupin als ateneus de fabricació tinguin un retorn social transformador per al barri, per a la ciutat o per al món.

L’objectiu últim és que cada districte de Barcelona tingui, com a mínim, un ateneu de fabricació, complint la perspectiva de barris productius a velocitat humana de Barcelona, en què la producció passa progressivament d’un model centralitzat i estandarditzat en massa en un planeta globalitzat, a un model distribuït en què és el mateix ciutadà el qui cocrea el seu entorn i gestiona el seu propi consum de manera responsable i intel·ligent.

En aquests moments, l’espai que inicia la Xarxa d’Ateneus de Fabricació a la ciutat és l’Ateneu de Fabricació Digital de les Corts, on es dissenyen i revisen tots els programes i les activitats que posteriorment s’aniran implantant a la resta de la Xarxa d’Ateneus.

Mostra’n menys