El Districte de les Corts ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Mesura de govern - Declaració d'emergència climàtica a les Corts

L'objectiu d'aquesta mesura de govern és millorar les condicions ambientals de les Corts i avançar cap a un model urbà que sigui respectuós i saludable amb barris sostenibles i eficients.

Les Corts més inclusiu

Mesura de govern - Les Corts més inclusiu

Aquesta mesura de govern serveix per donar resposta a totes les necessitats i demandes expressades per tal de millorar la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables.

Mesura de govern - Mesures preventives de les addiccions en adolescents i joves 2020-2023

L'objectiu principal d'aquesta mesura de govern és incidir en la reducció de les addiccions de joves i adolescents del Districte de les Corts.

 

Mesura de govern d'educació

Aquesta mesura de govern pretén donar visibilitat a les actuacions en matèria educativa que s’estan duent a terme.

Mesura de govern relativa als equipaments del districte

L’origen del Pla d’equipaments de les Corts 2017-2027 es troba a l’any 2006, en el qual es va constituir la Comissió de Treball del Pla d’equipaments del districte de les Corts.

Corresponsabilitat social dels grans grups esportius

Barcelona organitza un gran nombre d’esdeveniments importants a la ciutat i creiem que aquests esdeveniments s’han d’aprofitar per reforçar l’esport de base i tot el teixit associatiu amb el treball conjunt.