El Districte de les Corts ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Text Refós del Pla Director Coneixement i Ciutadania al Campus Sud de la Diagonal

El Pla Director pretén primer la definició d’usos i estratègies per tal de fomentar l’apropament del campus universitari a la ciutadania i fer-lo més actiu i pal·liar els efectes de la desertització urbana que es produeixen quan es tanca l’activitat de docència, recerca i transferència de coneixement.
http://ow.ly/WxLW50NtxvE

 

Pla Barcelona Ciència de les Corts: Portem la ciència al districte

Aquest pla que presentem s’estructura en quatre línies estratègiques, cadascuna de les quals respon a un objectiu concret que es tradueix en la generació d’una sèrie d’accions per assolir-lo.

Segon informe de la mesura de govern: Mesures preventives de les addiccions en adolescents i joves 2020-2023

El seu objectiu principal és incidir en la reducció de les addiccions de joves i adolescents del districte de les Corts.

Full de ruta per a la reactivació econòmica de les Corts 2022–2023

Aquest full de ruta aposta pel desenvolupament econòmic de proximitat, un model de promoció econòmica que parteix dels actius i de les necessitats que té el territori.

Mesura de govern - Criteris per dur a terme activitats a la via pública i activitats extraordinàries amb incidència a la via pública 2022-2024

La present mesura de govern té com a objectiu establir una sèrie de criteris que cal tenir en compte en l’atorgament de les llicències d’ús de la via pública al districte de les Corts.

Primer informe en relació a la Mesura de Govern 'Suport al comerç i serveis de proximitat' 2020-2023

La finalitat de la mesura és desenvolupar i aplicar accions que ajudin a incrementar la solidesa i l’atractiu de l’oferta comercial i dels serveis del territori.