El Districte de les Corts ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Mesura de govern d'educació

Aquesta mesura de govern pretén donar visibilitat a les actuacions en matèria educativa que s’estan duent a terme.

Mesura de govern relativa als equipaments del districte

L’origen del Pla d’equipaments de les Corts 2017-2027 es troba a l’any 2006, en el qual es va constituir la Comissió de Treball del Pla d’equipaments del districte de les Corts.

Corresponsabilitat social dels grans grups esportius

Barcelona organitza un gran nombre d’esdeveniments importants a la ciutat i creiem que aquests esdeveniments s’han d’aprofitar per reforçar l’esport de base i tot el teixit associatiu amb el treball conjunt.

Taula de la Memòria Històrica

Pla d’actuació per recuperar, preservar i dignificar la memòria dels nostres barris, de les seves lluites i de la seva gent.

Un compromís per a la inclusió

Pla d’actuació destinat a les persones amb discapacitat per generar les estructures de gestió apropiades que afavoreixin que la inclusió sigui un concepte inherent al disseny i l’execució de qualsevol acció.

Informe de turisme inclusiu

L’informe, encarregat a ESADE, fa una anàlisi del que planteja el Pla de turisme de les Corts en clau d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat.