Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Agustí Colom Cabau

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor

Regidor del Districte de Les Corts
Regidor de Turisme
Comerç i Mercats

Francisco Sierra López

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor President

President del Districte de les Corts
Regidor Portaveu del Grup Municipal de C's
Regidor adscrit al Districte de l'Eixample

Sònia Recasens i Alsina 

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT)

Montserrat Ballarín Espuña 

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Les Corts
Regidora de Comerç i Mercats
Regidora del Districte de L'Eixample
Regidora. Portaveu adjunta del Grup Municipal PSC
Presidenta del Districte de Sants-Montjuïc

Trini Capdevila i Burniol

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Les Corts
Regidora del Consell Municipal
Presidenta del Districte de l'Eixample
Regidora adscrita al Districte de Sant Martí

Alberto Fernández Díaz

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor President del Grup Municipal del PP

Eulàlia Reguant i Cura

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Les Corts
Regidora presidenta del Grup Municipal de CUP-Capgirem Barcelona
Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc
Regidora adscrita al Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Regidora adscrita al Districte de Gràcia

Antoni Coll Tort

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Laura Cañadas Pla

Consellera portaveu

Laura Cañadas Pla

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera portaveu

Consellera del grup municipal BComú-E

Lídia Gàllego i Andrés

Consellera portaveu

Lídia Gàllego i Andrés

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 47.000 euros

Consellera portaveu

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Rodolf Mancho Iglesias

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Eric Manzano i Casalins

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Matías Ramon i Mendiola

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal Demòcrata (PDeCAT)

Cristian Sais i Fetthauer

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Àngels Ventura i Gol

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Vicepresidenta

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Carlos Feijòo Suñol

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions 47.000

Conseller

Conseller del grup municipal C's

Sonia Reina Sánchez

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup municipal C's

Jordi Castellana i Gamisans

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal ERC-AM

Carlos Hornero Sánchez

Conseller portaveu

Carlos Hornero Sánchez

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal PSC-CP

Míriam Casanova Doménech

Consellera portaveu

Míriam Casanova Doménech

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions 47.000

Consellera portaveu

Consellera del grup municipal PP

Xavier Cañigueral González

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal PP

Marc Faustino i Vidal

Conseller portaveu

Marc Faustino i Vidal

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal CUP-Capgirem Barcelona