Per contraure un matrimoni civil, l’autoritat competent a l’Ajuntament de Barcelona és l’alcalde o alcaldessa, que, al mateix temps, delega aquesta funció en els regidors i les regidores.

La cerimònia té lloc a la Seu del Districte, plaça de Comas, 18, al Saló del Consell, que té un aforament per a cinquanta persones i que està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. El temps aproximat de la cerimònia és de trenta minuts.

Quins dies es fan els casaments?

Els casaments es fan un divendres al mes de les 16 a les 18 h, excepte els mesos d'agost i setembre, que no se'n fan.
Hi ha una previsió de dates que podeu mirar en aquest calendari només a l'efecte de consulta.

Cerimònia

A l’entrada de la sala de la cerimònia es posarà a disposició dels assistents dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant.

S’organitzaran les entrades i sortides per evitar agrupacions de persones als accessos i immediacions del lloc de la cerimònia. No es permeten grups de persones acompanyants a l’entrada o sortida del recinte de la cerimònia per evitar coincidència massiva de persones.

Per al moment de la signatura

Es procedirà a la signatura prèvia neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans d'agafar el bolígraf i tocar la documentació.

Preferiblement es proveirà també de 5 bolígrafs d'un sol ús, un per a cada persona que signa (2 contraents, 2 testimonis, regidor/a).

En primer lloc, cal iniciar l’expedient de matrimoni civil. Aquest document s’expedeix únicament al Registre Civil de la ciutat on està empadronat un o els dos membres de la parella.

En segon lloc, heu de sol·licitar la data de celebració del casament civil. Els tràmits es poden fer per internet, i també presencialment, amb cita prèvia, a les oficines d'atenció ciutadana.

En breu, rebreu la resposta de la disponibilitat, segons el calendari de reserves del Districte. Per poder fer la reserva, es imprescindible que presenteu tota la documentació sol·licitada.

Un cop fet el tràmit, ens posarem en contacte amb vosaltres per concretar dia i hora per a una reunió/entrevista per telèfon o correu electrònic, i us facilitarem més informació de l’organització de la cerimònia.

La sala està dotada amb equips de megafonia i de reproducció de música de lliure ús per part de la parella contraent (sense cost).

El Districte disposa de diferents peces musicals preestablertes. En cas que els contraents vulguin alguna música concreta, hauran de fer-la arribar en un CD/USB quinze dies abans del dia del casament.

Es tracta de la sala noble del primer pis de l'edifici històric, erigit a finals del segle XIX per ser la seu de l'Ajuntament del municipi de les Corts.

La sala, de colors ocres i il·luminació càlida, dona accés al balcó principal de la façana, un dels elements neoclàssics de l'edifici més remarcables. Té algunes parts decoratives històriques, com ara la taula presidencial, amb cadires nobles i bancs de fusta laterals, amb un treball d'ebenisteria acurat, i el llum principal, de forja historiada.

El Districte no disposa de servei de fotografia o vídeo.

Si els contraents volen aquest servei, hauran de gestionar-lo i assumir-ne el cost.

La sala estarà degudament adornada amb flors. Se’n fa responsable el mateix Districte.

Tanmateix els contraents poden sol·licitar, a càrrec seu, una decoració floral concreta. Els contraents són, aleshores, responsables de la col·locació i retirada de la decoració floral, de manera  que no condicioni la celebració dels altres casaments que s’han de celebrar el mateix dia.

Durant la cerimònia, es pot demanar l'estacionament del cotxe dels nuvis a la zona reservada a tal efecte.

Per a la resta de convidats, recomanem que us informeu sobre els aparcaments i el transport públic existent a la zona.