L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 

 • David Escudé Rodríguez
  Regidor del Districte
 • Yolanda Hernández Darnés
  Gerència del Districte
  • Montserrat Pina Martínez
   Guàrdia Urbana
  • Júlia Almansa Díez
   Direcció de Serveis Generals
   • Oriol Pintor González
    Departament de Recursos Interns
   • Meritxell Cusí Pérez
    Departament de Serveis - Jurídics - Secretaria
   • Pilar de Luna Polo
    Departament de Comunicació
  • Iria Garcia Labandeira
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Ivan Balmanya Balboa
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Pendent de designació
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Berta Casajuana Riera
    Departament de Llicències i Inspecció