El Districte de les Corts ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Mesura de govern - Suport al comerç i serveis de proximitat

Mesura de govern per activar i impulsar una sèrie de mesures per ajudar a mantenir i consolidar l’activitat econòmica en el districte de les Corts.

Mesura de govern - Declaració d'emergència climàtica a les Corts

L'objectiu d'aquesta mesura de govern és millorar les condicions ambientals de les Corts i avançar cap a un model urbà que sigui respectuós i saludable amb barris sostenibles i eficients.

Les Corts més inclusiu

Mesura de govern - Les Corts més inclusiu

Aquesta mesura de govern serveix per donar resposta a totes les necessitats i demandes expressades per tal de millorar la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables.

Mesura de govern - Mesures preventives de les addiccions en adolescents i joves 2020-2023

L'objectiu principal d'aquesta mesura de govern és incidir en la reducció de les addiccions de joves i adolescents del Districte de les Corts.

 

Mesura de govern d'educació

Aquesta mesura de govern pretén donar visibilitat a les actuacions en matèria educativa que s’estan duent a terme.

Mesura de govern relativa als equipaments del districte

L’origen del Pla d’equipaments de les Corts 2017-2027 es troba a l’any 2006, en el qual es va constituir la Comissió de Treball del Pla d’equipaments del districte de les Corts.