Creant comunitat

El taller es vehicula a través d’una història metafòrica que ens permet crear un espai de seguretat per aprofundir des del joc (role-play) els diferents conflictes que poden generar les actituds racistes i discriminatòries. A nivell metodològic es tracta d’un taller teatral participatiu i d’un seguit d’estratègies basades en la interacció.

Les participants s’hauran de posicionar en diferents situacions on es plantegen dilemes relacionats amb el contingut. Hauran de posar-se en el lloc dels personatges protagonistes i tindran espai per expressar el que volen canviar de la història i intentar-ho, tenint en compte les diferents sensibilitats i opinions que tingui el grup. Farem servir diferents tècniques com el Teatre imatge, la ment dividida i el Teatre fòrum.

Nombre de participants

Mínim: 15 persones.

Màxim: 30 persones.

Equipament necessari

Aula o espai diàfan ampli que permeti retirar el mobiliari a les bandes.

Material que aporta l’entitat contractada

L’entitat portarà tot el material necessari per al desenvolupament de l’activitat.

Personal

Dues talleristes

Dades de l'entitat

Associació Cultural La Nave Va

www.lanaveva.org

Tema principal
Racisme i discriminació
Tipologia d'activitat
Taller participatiu
Públic destinatari
Educadors i educadores
Persones adultes
Joves
Durada

Durada de l’activitat: 2 sessions d’1 hora i 30 minuts. També es pot plantejar com una sessió seguida amb una pausa de 15 minuts entre sessions.

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge de l’activitat:15 minuts per preparar l’espai i 15 minuts per recollir.

Sol·licita l'activitat

Torna al catàleg