Foto, imatge i acció!

Mitjançant la tècnica del teatre-imatge l’activitat vol reflexionar sobre els conceptes d’interculturalitat. Visibilitzar les dimensions del racisme, la seva manifestació quotidiana i allò que el sosté, des del nivell micro al macro. Revelarem els conceptes a treballar que es troben en l'imaginari col·lectiu.

La creació d'imatges a través del cos, ens dona l'oportunitat de transformar la realitat i crear noves composicions. La fotografia ens desvela així les múltiples formes en que som mirats i mirem.

Nombre de participants

Mínim: 15 persones

Màxim: 20 persones

Equipament necessari

Aula amb espai suficient per moure’ns amb llibertat i seguretat, amb bona il·luminació, de preferència natural (millor si l’activitat es fa pel matí).

Material que aporta l’entitat contractada

Càmeres fotogràfiques, impressora, paper d'impressió, música i material de papereria.

Personal

3 persones dinamitzadores

Dades de l'entitat

Associació El Catalejo

www.elcatalejo.org - www.espailatregua.com

Tema principal
Imaginaris i percepcions
Tipologia d'activitat
Taller de creació artística
Públic destinatari
Joves
Persones adultes
Públic en general
Durada

Durada de l’activitat: 3 hores

Temps de preparació, muntatge i desmuntatge de l’activitat: 30 minuts

Sol·licita l'activitat

Torna al catàleg