Inici / Estrategia bcn antirumors / #XarxaBCNAntirumors / Comissions i grups de treball de la Xarxa BCN Antirumors

La Xarxa BCN Antirumors, s’organitza en diferents espais de treball, oberts a tots els seus membres que vulguin participar de forma activa.

El compromís i la coresponsabilitat dels membres que els formen són claus per al seu bon funcionament, i per garantir que s’assoleixen els objectius marcats, tot construint una xarxa on tots i totes ens sentim protagonistes.

Aquest grups i comissions volen ser espais de construcció conjunta, d’aprenentatge i de coneixement mutu.

  • Grup d'acció als territoris

  El Grup d’acció als territoris és el que organitza accions i activitats antirumors en clau de barri o districte. Format per molts dels plans comunitaris i serveis territorials de la ciutat, aquest grup de treball és l’encarregat de portar les diferents eines, materials i recursos antirumors de...

  • Grup de dinamització

  El Grup de dinamització és l’encarregat de dinamitzar la presència de la XBCNA en les activitats de la ciutat, així com d’organitzar altres activitats internes per als seus membres. Els objectius d’aquest grup són:

  • Donar a conèixer com treballa la XBCNA per combatre els rumors,...
  • Grup de formació

  El Grup de formació és un espai de treball, assessorament i disseny de propostes formatives antirumors per a agents antirumors i entitats que formen part de la XBCNA. Els objectius d’aquest grup són:

  • Ampliar l’oferta formativa antirumors i intercultural.
  • Apropar la...

  El Grup de comunicació de la Xarxa BCN Antirumors és un espai de treball molt divers que duu a terme accions encaminades a:

  • Promoure i dissenyar accions per a l’ús d’un llenguatge inclusiu i el tractament correcte de la diversitat cultural en els mitjans de comunicació i xarxes...
  • Comissió d'Estratègia

  La Comissió d’Estratègia és un dels espais de participació de la Xarxa BCN Antirumors i té per objectiu vetllar pel desplegament correcte del seu pla d’acció.

  Les seves funcions són les següents:

  • Definir i prioritzar les estratègies que cal seguir per a un desplegament...

Comparteix aquest contingut