Inici / Impulsem la interculturalitat / Què fem - Impulsem la interculturalitat

Impulsem la Interculturalitat és una de les línies d’acció del Programa BCN Interculturalitat que té com a objectiu final incorporar l’enfocament intercultural als diferents serveis, projectes i accions que es duen a terme a la ciutat de Barcelona. Treballa a través de les estratègies de territorialització i transversalització tant amb els districtes i les diverses àrees de l’Ajuntament, com amb col·lectius i entitats de la ciutat.

D’una banda, Impulsem la Interculturalitat està fent una aposta per avançar cap a la territorialització de l’enfocament intercultural, oferint suport econòmic i tècnic als diferents districtes de la ciutat, per tal que s’impulsin programes i projectes en matèria d’interculturalitat i s'atenguin les necessitats de cada territori.

D’altra banda, treballa per la transversalització de l’enfocament intercultural mitjançant el suport tècnic i l'assessorament a diferent àmbits temàtics estratègics, com són les àrees de l’Ajuntament de Joventut, Feminismes, Participació o Pla de Barris o atenent aquells projectes que fomenten la diversitat lingüística, entre d’altres.

A més, dins el marc de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, Impulsem la Interculturalitat dona suport tècnic a la línia de subvencions de “X. Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat”, d’abast de ciutat per tal de sensibilitzar en l’enfocament intercultural en el sector associatiu.

Comparteix aquest contingut