Inici / Impulsem la interculturalitat / Què fem - Impulsem la Interculturalitat

Impulsem la Interculturalitat és una de les línies d’acció del Programa BCN Interculturalitat que té com a objectiu final incorporar l’enfocament intercultural als diferents serveis, projectes i accions que es duen a terme a la ciutat de Barcelona. Treballa a través de les estratègies de territorialització i transversalització tant amb els Districtes com amb les diverses àrees de l’Ajuntament.

D’una banda, Impulsem la Interculturalitat està fent una aposta per avançar cap a la territorialització de l’enfocament intercultural, oferint suport econòmic i tècnic als diferents districtes de la ciutat, per tal que s’impulsin programes i projectes en matèria d’interculturalitat i s'atenguin les necessitats de cada territori.

D’altra banda, fomenta la transversalització de l’enfocament intercultural mitjançant el suport tècnic i l'assessorament a diferents àrees de l'Ajuntament i el treball de diversos àmbits temàtics estratègics com són educació, plurilingüisme, feminismes, cultura, salut, comerç, espai públic i joventut, entre altres. 

A més, dins el marc de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, dona suport tècnic a la línia de subvencions “X. Promoció de la perspectiva intercultural”, d’abast de ciutat per tal de promoure l’enfocament intercultural en el sector associatiu.

Comparteix aquest contingut