Convocatòria de borsa d’urgència de la categoria de tècnic/a auxiliar de biblioteca del CBB

..
01/03/2023 - 15:18 h

El dia 27 de febrer s’ha publicat al DOGC la convocatòria i bases específiques que han de regular el procediment per a la constitució de la borsa d’urgència de la categoria Tècnic/a Auxiliar de Biblioteques del CBB.

El termini d’inscripció és des del 28/2/2023 fins el 20/03/2023 (inclòs). El requisit mínim és tenir el títol de Batxiller o Tècnic/a (Cicle formatiu grau mitjà), o equivalent. El procediment per a la inscripció requereix la presentació de la sol·licitud al registre (electrònic preferentment) i completar el formulari de la web del CBB d’acord amb les indicacions de l’Annex II de la convocatòria.

Sessió informativa:
Dimecres 15 de març, a les 18 h. A la sala d’actes de la Biblioteca Gabriel García Márquez.

La publicació d’aquesta mesura de caràcter excepcional ha estat motivada perquè la borsa actual constituïda a partir dels processos dels anys 2008, 2011 i 2017 restarà exhaurida amb les properes campanyes de contractació i la cobertura de les substitucions requereix aquesta actuació de forma immediata.

La borsa d’urgència només donarà resposta a la necessitat de contractacions temporals en la modalitat de substitució i/o per circumstàncies ocasionals imprevisibles, però mai a la cobertura de vacants de tipus estructural. La borsa d’urgència serà vigent fins el moment que s’aprovi la borsa amb caràcter ordinari com a resultat de la resolució del procés selectiu corresponent.

Atenció: La borsa d’urgència és subsidiària a la borsa ordinària que encara és vigent. Les persones que ja formen part de la borsa ordinària no han de presentar-se a la borsa d’urgència.