Recursos Humans

Totes les persones que contracta Biblioteques de Barcelona per cobrir les seves necessitats de personal, fix o temporal, han d'haver fet els corresponents processos públics de selecció que permeten avaluar l'adequació de les persones candidates als perfils professionals requerits per a cada lloc de treball.

Totes les convocatòries de processos públics de selecció de personal per treballar a Biblioteques de Barcelona es publiquen als diaris oficials corresponents i en aquest espai.

Publicació proves de selecció (2007-2010)

Arran de la petició, per part de diversos particulars, d’accés al contingut de les proves i correccions dels darrers processos selectius celebrats pel Consorci de Biblioteques de Barcelona i en virtut de la llei de transparència, es procedeix a publicar la informació disponible de les proves i correccions corresponents a diverses categories.

Atès que amb les convocatòries anteriors a 5 anys s’excedeix el període obligatori de custòdia de documentació, el Consorci de Biblioteques de Barcelona no disposa en els seus arxius de la totalitat de les proves i correccions i, per tant, no serà possible ni exigible facilitar aquesta informació que manca.

Borsa de treball d’urgència de categoria suport de biblioteques