Nou Pla d’Acció de la Xarxa BCN Antirumors 2022-2026

..
21/12/2022 - 16:49 h

El NOU PLA D’ACCIÓ 2022-2026 

Lluny d’entendre la interculturalitat com un instrument d’intercanvi entre cultures que promou el diàleg sense qüestionar possibles relacions de desigualtat i poder, la Xarxa BCN Antirumors (XBCNA) en aquest Pla d’Acció 2022-2026 aposta per un model intercultural transformador.  

L’objecte de la interculturalitat és la transformació de la societat i de les polítiques adscrites a unes estructures que generen discriminació: això implica transformar la societat majoritària, posant èmfasi en l’autorepresentació de les persones i col·lectius que pateixen discriminació i en les relacions desiguals de poder que es donen entre la societat majoritària i altres col·lectius. D’altra banda, la transformació de la societat majoritària també vindrà per la incorporació dels sabers i l’assumpció de les aportacions de les persones i col·lectius discriminats, minoritzats i perifèrics. 

La XBCNA reconeix la necessitat d’incidir en aquelles estructures generadores de vulneracions de drets i de desigualtats i no tant en les accions a títol individual, de cara al fet que totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans.  

Per elaborar el nou PAX s’ha engegat un procés participatiu amb entitats i persones adherides a la XBCNA, amb l’objectiu de construir i validar col·lectivament: els objectius generals del pla, els seus eixos temàtics de treball, els seus objectius operatius, les accions que la XBCNA implementarà per aconseguir-los i el nou model de governança de la Xarxa. 

En total, entre març i setembre del 2022, s’han organitzat 5 grups focals, on hi han participat més de 30 persones en representació d’entitats adherides. La informació recollida en aquests grups focals ha permès elaborar una primera proposta d’objectius i accions a dur a terme per la xarxa en els anys vinents, que successivament s’ha aprofundit i validat en 4 sessions de treball amb els grups temàtics de la XBCNA (Comunicació, Formació i Dinamització Territorial) i amb la Comissió d’estratègia.  

Durant tot el procés, una comissió de seguiment creada ad hoc per l’elaboració del PAX (on hi ha participat persones membres de la comissió d’estratègia, dels grups de treball, de l’equip tècnic de la XBCNA, del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós de l’Ajuntament de Barcelona, així com representants d’entitats adherides a la xarxa) s’han reunit de manera periòdica per acompanyar i revisar el treball de sistematització de la informació generada en els grups focals, així com la redacció del Pla, per garantir la continuïtat del procés i que el nou PAX inclogui correctament les idees, propostes i aportacions de les persones participants. 

Els objectius del present Pla d’acció 2022-2026 continuen l’aposta per transformar pràctiques, relats i narratives discriminatòries i desarticular imaginaris racistes. No obstant, l’actual Pla és innovador, ja que transcendeix la lògica del rumor, aprofundint en la reflexió sobre les causes estructurals del racisme, i les violències que aquestes estructures generen.

Per fer-ho, el Pla proposa desenvolupar noves estratègies de treball per acostar-se a la població majoritària convidant-la a “revisar-se” des d’una perspectiva intercultural, així com amplificar les veus de grups minoritzats, facilitant la participació de persones racialitzades i creant aliances amb altres col·lectius de la ciutat. 

Per abordar aquests reptes, la XBCNA es proposa continuar treballant colze a colze amb els agents dels diferents barris de la ciutat, i creant sinergies amb altres xarxes locals dels territoris. 

SAVE THE DATE! LA PLENÀRIA  

La presentació del PAX tindrà lloc el dijous 2 de febrer de 2023 al Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella (C/ Via Favència, 399). Aviat us enviarem la convocatòria amb tots els detalls i obrirem inscripcions.  

L’acte comptarà amb la participació de tots els grups de treball, i se celebrarà un procés d’elecció i configuració de la nova comissió d’estratègia. Per acabar, gaudirem de la representació teatral “El Silenci de la Fera” de l’artista  catalano-japonesa Sònia Masuda. L’obra és un monòleg que parla del patró que hi ha al món cultural de fer que els personatges asiàticdescendents no parlin, especialment si són dones. L’excusa per robar-los la veu sol ser qualificar-les de persones misterioses o de persones estrangeres que no parlen l’idioma. I per amenitzar la jornada comptarem amb el càtering de la cooperativa Abarka