Plenària de la Xarxa BCN Antirumors

Benvinguda per part del Sr. Khalid Ghali, Comissionat d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós
08/02/2023 - 13:20 h

Van participar més de 48 persones de 33 entitats diferents que formen part de la XBCNA. L’esdeveniment va ser especialment rellevant perquè es va presentar el nou Pla d’Acció i la nova composició de la Comissió d’Estratègia.

L’acte va començar amb la benvinguda per part del Sr. Khalid Ghali, Comissionat d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós, qui va destacar la importància de continuar desenvolupant accions que reverteixin les desigualtats estructurals en la ciutat de Barcelona.

Seguidament, es va presentar el Pla d’Acció 2022-2026 per part d’Edo Bazzaco, de la consultora Spora que va dinamitzar el procés de co-creació. S’han recollit propostes i necessitats a través de grups focals on han participat més de 50 persones de més de 40 entitats.

A continuació, es va donar pas a cada grup de treball i a la Comissió d’Estratègia perquè poguessin explicar quins són els objectius que es plantegen per l’any 2023 i, en el cas de la comissió, quines són les seves funcions dins de la Xarxa.

El grup de comunicació va detallar que aquest any continuaran amb la promoció de projectes d’anàlisi crítica amb una mirada intercultural dels discursos i dels mitjans de comunicació, i que es concretaria en una nova edició de la formació Comunicanvi centrada en la perspectiva decolonial en la comunicació i la difusió a la xarxa d’una infografia com a eina per analitzar els discursos i les imatges amb una perspectiva intercultural.

El grup de dinamització i territori va explicar com a través del Decàleg de criteris per a la territorialització de la interculturalitat que van presentar l’any passat, pretenen incrementar l’articulació de la Xarxa amb el teixit social dels barris, impulsar diferents experiències de col·laboració interbarrial entre entitats de la mateixa XBCNA, i accentuar l’impacte territorial de l’acció de la Xarxa.

El grup de formació va fer una proposta de col·laboració amb el grup de dinamització per tal d’aterrar el decàleg a través d’accions formatives, a més d’augmentar l’eficàcia de les sessions formatives, amb la introducció de canvis estratègics i metodològics, arribar a nous públics estratègics, des d’una lògica comunitària i territorial, i revisar i actualitzar l’oferta formativa de la XBCNA.

Per acabar, la Comissió d’Estratègia, com a espai de coordinació de la Xarxa BCN Antirumors, va explicar les funcions que tindrà la nova comissió que vetllarà per garantir el colideratge de la xarxa amb l’Ajuntament, transmetent les demandes i propostes dels grups de treball als referents municipals i facilitar el treball comú entre els diferents espais de treball.

Un cop finalitzat el torn de paraula dels diferents grups de treball i de la Comissió, es va fer un resum de les característiques que havia de tenir la nova composició de la Comissió d’Estratègia on es va destacar que havia de ser d’un mínim de 8 membres i un màxim de 12; el compromís per part de tots els membres havia de ser d’un mínim de dos anys; la comissió es renovarà cada dos anys i cada membre podrà formar part un màxim de quatre anys; preferiblement han de ser membres vinculats a algun grup de treball; han d’haver-hi 2 membres històrics de l’última Comissió d’Estratègia; ha d’incloure entitats d’àmbits d’actuació infrarepresentats.

Finalment, la composició de la nova Comissió d’Estratègia és:

Representant de l’Ajuntament:

  • Programa BCN Interculturalitat

Membres històrics de la Comissió d’Estratègia:

Membres Grup de Treball de Comunicació:

Membres Grup de Treball de Dinamització i Territori:

  • Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu
  • Servei de Dinamització Juvenil
  • Servei d’Intervenció a l’Espai Públic Besòs-Maresme

Membres Grup de Treball de Formació:

Membres vinculats a àmbits d’actuació infrarepresentats:

L’acte va comptar amb una pausa amb el càtering del Sindicat Sindillar – Sindihogar i va finalitzar amb el monòleg ‘El Silenci de la Fera’ de Sònia Masuda.