Biblioteca i escola

A la biblioteca tenim com a prioritat fer usuaris autònoms i capaços en l’ús de la biblioteca i en la cerca d’informació, a més de contribuir a desenvolupar el gust per la lectura.

D’aquí la importància d’incloure els continguts que es desenvolupen en aquest pla en el seu currículum escolar.

Cal destacar que les activitats que es proposen, es poden adaptar als continguts que es treballen a l’escola o als interessos concrets del professorat.

Objectius generals

  • Conèixer la biblioteca i utilitzar-ne els serveis.
  • Considerar la biblioteca com un espai de coneixement i aprenentatge.
  • Situar la biblioteca com un recurs per a la lectura, la cultura i el lleure.
  • Adquirir autonomia en l’alfabetització informacional.
  • Relacionar la biblioteca amb el territori com a recurs de proximitat.
  • Relacionar-se amb els altres usuaris i respectar-los.
  • Establir vincles entre biblioteca i família.

La biblioteca va obtenir al 2016 el Segell de Qualitat de Visites Escolars emès per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB). L’avaluació d’aquest servei ha tingut en compte aspectes relatius a la gestió i desenvolupament de les visites escolars, així com les capacitats del personal formador.

Fitxers relacionats: