Biblioteca i escola

A la biblioteca tenim com a prioritat fer usuaris autònoms i capaços en l’ús de la biblioteca i en la cerca d’informació, a més de contribuir a desenvolupar el gust per la lectura.

D’aquí la importància d’incloure els continguts que es desenvolupen en aquest pla en el seu currículum escolar.

Cal destacar que les activitats que es proposen, es poden adaptar als continguts que es treballen a l’escola o als interessos concrets del professorat.

Objectius generals

  • Conèixer la biblioteca i utilitzar-ne els serveis.
  • Considerar la biblioteca com un espai de coneixement i aprenentatge.
  • Situar la biblioteca com un recurs per a la lectura, la cultura i el lleure.
  • Adquirir autonomia en l’alfabetització informacional.
  • Relacionar la biblioteca amb el territori com a recurs de proximitat.
  • Relacionar-se amb els altres usuaris i respectar-los.
  • Establir vincles entre biblioteca i família.

La biblioteca va obtenir al 2016 el Segell de Qualitat de Visites Escolars emès per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB). L’avaluació d’aquest servei ha tingut en compte aspectes relatius a la gestió i desenvolupament de les visites escolars, així com les capacitats del personal formador.

 

Programa Connexions

La Biblioteca Collserola - Josep Miracle col·labora amb l’Escola Nabí on els  4 cursos de cicle mitjà i cicle superior de primària visiten la biblioteca per fer diferents activitats al voltant de la lectura.

Parlem de les lectures que han fet els infants, i ells mateixos recomanen llibres als companys. També presentem autors i títols essencials, novetats i els serveis de la biblioteca. A més, els infants seleccionen lectures per a la setmana i fan una estona de lectura a la biblioteca.

En aquesta col·laboració es treballen competències lingüístiques, audiovisuals, socials i ciutadanes. També es fomenta l’autonomia, la iniciativa personal i l’emprenedoria.

Fitxers relacionats: