Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes

La col·lecció local és la secció de la biblioteca pública formada pel conjunt de documents (llibres, publicacions periòdiques, CD, DVD i CDROM) de temàtica relacionada amb l'àrea geogràfica d'influència de la biblioteca i amb valor per al coneixement del passat, del present i de les perspectives de futur.

Com a punt d'accés a la informació local, la biblioteca recopila de manera exhaustiva els documents des d'un punt de vista històric, geogràfic, social i cultural que tracten sobre el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes.

A banda de documentació relativa al barri, la col·lecció local recull obres d'autors nascuts al barri o que hi han estat vinculats històricament. Manuel Vázquez Montalbán, Jacint Verdaguer, Gusti, América Sánchez, en serien alguns exemples.

A més de recollir documents sobre el Parc de Collserola i també d'excursionisme.