La biblioteca de llavors

Projecte. La biblioteca de llavors neix d’una visita a una biblioteca d’Estrasburg on, en un calaix a l’abast dels usuaris, al costat de llibres de coneixements sobre horticultura, hi tenien llavors que les persones interessades podien agafar lliurement.

Neix també de l’activitat Plantem poesia, on es va demanar a usuaris que ens enviessin poemes sobre arbres i on des de la biblioteca els transcrivíem en papers de llavors per més tard ser plantats als horts de Can Pujades. Amb aquest activitat vam connectar diferents entitats del territori: Can Pujades i la residència de persones discapacitades Mas Sauró, aportant i treballant altres valors de col·laboració amb entitats del territori.

Actualment ens hem “associat” amb el Banc de Llavors Can Mandó i junts emprenem aquest projecte preciós, en què articularem el valor poètic de les llavors com a element clau de canvi per a la nostra societat.  Bàsic en aquests dies en què la cura del nostre entorn, la sostenibilitat, la comunitat i les connexions entre nosaltres són valors fonamentals que cal desenvolupar.

I com a biblioteca volem ser-hi, volem participar-hi i promoure aquest canvi tan necessari.