Espai multimèdia

Per promoure l'accés a les TIC, les biblioteques de Barcelona posen a disposició dels usuaris els recursos de l'Espai Multimèdia, internet i connexió Wi-Fi.

L'Espai Multimèdia centra la seva activitat a programar cursos i tallers d'alfabetització digital i de suport personalitzat en les TIC per a tots els usuaris.

L'horari de funcionament de l'Espai Multimèdia és el mateix que el de la biblioteca.

Les biblioteques amb Espai Multimèdia ofereixen un servei d'assessorament en l'ús de les tecnologies de la informació en què s'atenen les consultes relacionades amb la recerca d'informació a internet, el correu electrònic, l'elaboració de documents escrits, els fulls de càlcul, el retoc d'imatges, etcètera.

Disposem de dotze ordinadors, un escàner i una impressora.