Sales d'estud i treballs en grup

Disposem de tres sales d'estudi:

  • Planta -1: una sala de treballs en grup.
    Cal deixar el carnet de la biblioteca de totes les persones integrants del grup al taulell de la planta
  • Planta 2: dues sales.
    Una amb capacitat per a unes 35 persones, que compleix dues funcions, com a sala d'estudi individual en èpoques de màxima afluència d'estudiants i com a sala per a reunions d'entitats que ens ho sol·licitin.
    L'altra sala és més petita i també té la funció d'espai d'estudi individual.