9B Espai Jove

“9B Espai Jove” és un projecte de creació d’un model de disseny i transformació, de forma participativa, dels espais destinats als i les joves dins de les biblioteques Nou Barris i Zona Nord.

Objectiu general:
Buscar solucions de disseny i innovadores per als espais joves de les biblioteques de forma col•laborativa amb el públic usuari (joves) per tal de respondre més encertadament a les necessitats del col•lectiu.

Objectius específics:
- Introduir metodologies de co-creació, participació i innovació oberta a la biblioteca.
- Formar i dotar d’eines el personal de la biblioteca per tal d’establir noves formes de treballar basades en la cooperació i la co-responsabilitat.
- Definir espais, físics i virtuals, d’una zona destinada al públic jove.
- Implicar al públic jove en la creació del seu espai a la biblioteca pública.
- Formar els i les joves en la fabricació digital

Fases del projecte:

Fase 0 - Planificació del procés
Novembre-desembre 2020

Aquesta fase consisteix en planificar tot el procés de co-creació i dissenyar les metodologies adients a cada part del procés. La planificació es farà de forma col•laborativa amb el personal de les biblioteques per tal de garantir que el projecte dissenyat respon a les seves necessitats i expectatives.

Fase 1 – Formació a les biblioteques
Desembre 2020

Sessions formatives a professionals de les biblioteques:
1 Sessió metodologies participatives i ApS
1 Sessió Co-creació i disseny col·laboratiu

Fase 2 - Diagnosi de necessitats i disseny dels espais
Gener-març 2021

En aquesta fase s’obren espais de participació amb els joves per realitzar una diagnosi de les necessitats i demandes dels joves i entre tots dissenyarem un espai.
Es triarà un dels elements de l’espai dissenyat com a prototip i preparar-ne els plànols per a la seva execució, aquests  prototips s’exposaran a la biblioteca.

Començarà amb una Presentació-acció d'inici del procés amb el col·lectiu jove a cadascuna de les biblioteques participants: 

- A la Biblioteca Zona Nord es realitzarà el dia 10 de febrer, a les 17h. (Sessió oberta a inscripcions, consulteu més informació a Biblioteca Zona Nord)

- A la Biblioteca Nou Barris es realitzarà el dia 11 de febrer, a les 10.30h. (Sessió tancada, assisteixen a la sessió els i les estudiants de l'escola Deià en representació del col·lectiu jove)

Durant les següents setmanes es faran la resta de sessions de la Fase 2.

Sessions:
1 sessió de diagnosi i detecció de necessitats i formació d’equips de treball (enquestes, visites a espais joves de referència, etc.).
2 sessions de disseny de l’espai i els seus elements (ús de tècniques d’expressió diverses: plànols, perspectives, maquetes, etc.).
1 sessió de preparació de plànols del prototip.

Fase 3 - Execució del prototip
Abril-Juny 2021

Per fer realitat el prototip triat, es programaran tallers de fabricació digital amb l’objectiu d’implicar els joves en la fabricació digital del prototip.

Sessions:
4 sessions d’execució del disseny, tant dels espais com dels elements de mobiliari
Inauguració prototip a la biblioteca

Fase 4 - Comunicació i documentació del projecte
Es farà un seguiment de tot el projecte, elaborant una avaluació contínua i un registre documental del procés, en forma d’informes escrits, articles i vídeos de difusió, notes de premsa.
Es realitzarà tota la documentació sota llicència de codi obert Creative Commons per tal de democratitzar l’accés a tota la informació

El projecte Bibliolab 9B Espai Jove a la Biblioteca Nou Barris és un projecte en col·laboració amb els i les estudiants de l'escola Deià (en representació del col·lectiu jove).

A la Biblioteca Zona Nord, teniu l'oportunitat d'inscriure-us per assistir a les diferents sessions del projecte, consulteu tota la informació sobre com fer-ho al canal web del projecte a Zona Nord.

Projecte realitzat en col·laboració amb:
El Globus Vermell
Makea Tu Vida
Deià: Escola d'Art i Superior de Disseny 
Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic (Nou Barris) 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana (Zona Nord)
Biblioteca Nou Barris
Biblioteca Zona Nord

9B Espai Jove