Identitats trans i gènere

L’Ajuntament de Barcelona té com a objectiu treballar des del seu marc per la millora de la qualitat de vida de les persones trans i l’eradicació de la transfòbia.

En els darrers anys les polítiques adreçades al col·lectiu trans han anat guanyant protagonisme en el marc de les polítiques LGTBI. Principalment per l’esforç dels moviments trans i concretament l’activisme trans internacional per demanar la despatologització de la transsexualitat. En aquest sentit, la ciutat de Barcelona ha estat un escenari clau d’aquestes reivindicacions: és la ciutat on es crea el primer col·lectiu de persones trans de l’Estat espanyol i la primera ciutat on se celebra una manifestació de lluita trans.

És també el bressol de la campanya internacional Stop Trans Pathologization. I més enllà de l’activisme trans, és a Barcelona on s’ha posat en marxa, per primer cop, una consulta mèdica per a persones trans des d’una perspectiva no patologitzant, la consulta Trànsit.

Per tot això, a la Biblioteca Nou Barris està especialitzada amb documents que parlen sobre les identitats trans en tota la seva diversitat.

La nostra selecció inclou temes d’interès, ficció i relats personals, cinema i música i infantil i juvenil.

Per consultar tot el fons conjuntament i les novetats: Catàlegs agrupats i novetats.

A les biblioteques també hi trobareu documents sobre transsexualitat: còmics, contescontes infantils, legislació, novel·les, pel·lícules, poesies i relats personals.

La maleta educativa de Diversitat de gènere

La Maleta Educativa és un lot de llibres per treballar la diversitat de gènere en els centres educatius que conté llibres adreçats al personal docent i a l’alumnat d’edats compreses entre els 3 i els 17 anys. Entre aquests llibres trobem contes, còmics i llibres de coneixements. A més, a la maleta s’hi inclouen materials amb propostes d’activitats i enllaços a altres recursos com: vídeos per treballar a classe; guies pedagògiques; un llistat d’associacions i persones que ofereixen activitats relacionades; materials didàctics per imprimir; i els catàlegs i guies amb recomanacions bibliogràfiques. Més informació