Circ

El centre d’interès en Circ està pensat per donar resposta a les necessitats informatives i formatives de persones que estudien i investiguen el món del circ o que hi són afeccionades, i del públic en general.

Aquest fons disposa de més de 1.500 documents que estan separats per matèries o disciplines circenses. Cada matèria està identificada amb un logotip propi.

Dins d'aquesta col·lecció hi ha el Fons Elias, compost per llibres, revistes, fotografies, retalls de premsa, articles originals i altres materials. Es tracta d'una donació que van fer l’any 2003 els hereus de Jordi Elias i Campins, escriptor, crític de circ i editor de la revista Circo durant els anys seixanta. Actualment, està digitalitzada i es pot consultar en format PDF.

La biblioteca periòdicament organitza activitats en col·laboració amb el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel.

Circ
Enllaços relacionats: