Formació d'usuaris

La Biblioteca Nou Barris ofereix un servei de visites per conèixer la biblioteca i el seu funcionament destinat als usuaris i als col·lectius que ho vulguin.

Els objectius de les visites guiades són els següents:

 • 
Aconseguir que les persones sàpiguen què és la biblioteca, els serveis que ofereix i com fer-ne un bon ús.

 • Ajudar a les persones a saber quins materials hi poden trobar i com estan disposats dins la biblioteca.A qui s'adrecen:


 • col·lectius professionals

 • usuaris individuals

 • grups d'alfabetització

 • escoles d'adults


Visites escolarsLa Biblioteca Nou Barris té un catàleg de visites escolars en què trobareu especificats els diversos tipus de visites que oferim a l'alumnat d'educació infantil, primària i estudis secundaris. Aquestes visites que la biblioteca organitza tenen com a objectiu principal que joves es familiaritzin amb la lectura, en coneguin els serveis i activitats i n'aprenguin a utilitzar els recursos, per tal que els siguin un suport per a l'ensenyament, l'autoformació i el lleure.Altres objectius són els següents: • Establir un vincle entre la biblioteca i el centre docent i amb el professorat directament, que permeti coordinar esforços en el futur.

 • Familiaritzar infants i joves amb la lectura i els diversos recursos, que els serviran de suport per a l'ensenyament, l'autoaprenentatge i el lleure.

 • Conèixer la col·lecció, les seccions i la disposició del fons, el sistema d'ordenació i els serveis i les activitats de la biblioteca.

 • Aconseguir que usuaris esdevinguin autònoms i optimitzin el seu temps.La biblioteca ofereix: • Assessorament bibliogràfic.

 • Carnet de la biblioteca per als centres d'ensenyament que permet endur-se material bibliogràfic per treballar a l'escola.A qui s'adrecen les visites: • educació infantil (0-6 anys)

 • educació primària (6-8 anys)

 • educació primària (8-12 anys)

 • educació secundària obligatòria (12-16 anys).Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la biblioteca per correu electrònic a b.barcelona.nb@diba.cat o per telèfon al 932 914 850.