Maletes educatives de la Biblioteca Nou Barris

Recurs pedagògic. La Biblioteca Nou Barris disposa de maletes educatives a disposició dels centres educatius que vulguin treballar la diversitat sexo-afectiva i de gènere

Què són les maletes educatives?
Són lots de llibres per treballar la diversitat de gènere i la diversitat sexo-afectiva als centres educatius que contenen contes, novel·les juvenils, llibres per al professorat, propostes d’activitats i recursos adreçats al personal docent i a l’alumnat de totes les edats.

Per què diversitat de gènere?
El que es considera propi dels gèneres femení i masculí són convencions socials amb les quals moltes persones no s’identifiquen.
Les normes socials construeixen els gèneres de manera complementària, jeràrquica i exclusiva creant discriminació i desigualtat per a tothom. A les criatures se les educa de forma diferent segons el gènere que se’ls assigna en néixer i això els pren la llibertat d’experimentar i expressar-se com vulguin.
Un entorn on no hi ha llibertat d’expressar-se discrimina les criatures de gènere divers i fomenta l’assetjament. Aquestes criatures són els nens femenins, les nenes masculines, les criatures de gènere fluid, les criatures trans, etc.
La maleta educativa és un recurs per ajudar a crear un entorn segur a les aules que fomenti el respecte per la diversitat.

Per què diversitat sexo-afectiva i de gènere (DISAG)?
Vivim en una societat on allò que es considera “normal” és ser heterosexual i estar còmodes amb el gènere que se’ns va assignar en néixer. Tant l’educació com la cultura que es transmeten durant la infància tendeixen a reforçar aquesta normalitat explicant tant les emocions, com les relacions familiars, la sexualitat, el gènere i els cossos seguint aquesta presumpció de cisheterosexualitat. Això fa que tant les criatures i joves que tenen orientacions afectives i sexuals diverses (lesbianes, gais, bisexuals), com les que tenen comportaments i expressions de gènere no normatius (nens femenins, nenes masculines) o que no s’identifiquen amb el gènere que se’ls va assignar en néixer (persones trans, de gènere fluid, no binàries) creixin en entorns on la seva realitat no es contempla ni es valora positivament, arribant a percebre-la com una cosa negativa que cal reprimir o negar. La manca de referents LGTBI a les escoles genera patiment, inseguretat, sensació d’aïllament i fomenta l’assetjament cap a qui no segueix la norma. És una discriminació a una part de l’alumnat i nega a la resta la possibilitat de plantejar-se altres maneres de relacionar-se que trenquin amb els rols clàssics de gènere; font del sexisme i el masclisme que encara llastren les relacions entre homes i dones.
Els materials i llibres continguts en aquestes maletes han estat preparats i triats per ajudar a crear un ambient positiu i segur a les aules per a totes les persones, tinguin l’orientació sexual i afectiva que tinguin, siguin de gènere normatiu, no normatiu o trans, de manera que entre totes es valori la diversitat i el respecte.

Com funcionen?
Les maletes educatives són gestionades per la Biblioteca Nou Barris i es presten als centres per un període de dos mesos. Cada maleta es prestarà al carnet de Biblioteques de Barcelona de l’entitat interessada. Es recomana fer una reserva amb antelació a la biblioteca per telèfon (932 91 48 50) o per correu electrònic (b.barcelona.nb@diba.cat). Les maletes s’hauran de recollir i retornar a la Biblioteca Nou Barris puntualment per no perjudicar a la resta de centres que les tenen reservades.