Espai multimèdia

Espai ubicat al segon pis de la biblioteca i equipat amb onze ordinadors de sobretaula destinats als usuaris, que es poden reservar prèviament, i un ordinador de sobretaula per a un formador.

Els ordinadors tenen instal·lats programaris d'edició d'imatge, so i vídeo, gestors de pàgines web, paquets d'ofimàtica i navegadors d'Internet, entre altres. També disposem d'impressora i escàner.

Horari de l'Espai Multimèdia

  • De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 hores
  • Dimarts, dijous, divendres i dissabte, de 10.00 a 13.50 hores.

Servei de suport informàtic (d'octubre a juny)

Un especialista respon a les consultes sobre l'ús dels programaris instal·lats als ordinadors de la biblioteca, sobre l'accés a la xarxa sense fil i sobre la cerca d'informació a Internet, entre altres temes relacionats amb la informàtica.

L’horari d’aquest servei és dimarts i dijous de 17 a 20 h.

Enllaços relacionats: