Serveis als centres educatius

La Biblioteca Vallcarca ofereix tot un seguit de serveis adreçats als centres educatius del barri.

Visites escolars

Organitzem visites adaptades als alumnes d’educació infantil, primària i estudis secundaris. Els continguts i els objectius de cada visita varien segons l'etapa educativa. Podeu consultar el catàleg de visites escolars.

Clubs de lectura infantils

Per als alumnes de cinquè de primària el personal de la biblioteca organitza clubs de lectura, de desembre a juny, que tenen com a objectiu promoure i compartir la lectura, donar a conèixer diferents gèneres literaris i aprendre'n a valorar els diversos punts de vista.

Cessió d’espais

Oferim l’espai de l’àrea infantil i l’Espai Multimèdia perquè els grups escolars puguin dur a terme, de manera autònoma, activitats de caràcter docent i d’animació a la lectura en un ambient diferent a l’habitual. Consulteu les condicions d’ús dels diversos espais a l’apartat  Cessió d’espais.

Carnet de biblioteca per al centre educatiu

El carnet d’entitat (o per cicle educatiu) és d’ús exclusiu del professorat i cal presentar-lo cada vegada que es vulgui fer un préstec per a l’escola o per concertar una visita.

Lots de documents

Amb el carnet de la biblioteca us podeu endur en préstec lots de documents de qualsevol tema que estigueu treballant.

Bibliomaletes

La biblioteca compta amb tres bibliomaletes amb reculls de contes i llibres temàtics per treballar a l’aula, adreçades als cicles d’infantil i primària de les escoles del Districte de Gràcia. Són aquestes: contes educatius, curiositats, art, drets dels animals, sexualitat, tothom a taula i justícia global.

Consulteu les condicions a la guia.

Assessorament i recursos per al professorat

Oferim suport al professorat en la cerca d'informació i en la selecció de documents i recursos d'internet. Assessorem en l'organització de la biblioteca escolar del centre, a més de donar suport a la tasca de dinamització per crear hàbits lectors des de les primeres edats.

LECXIT: lectura per a l’èxit educatiu

LECXIT és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill, que treballa amb voluntaris adults i alumnes a partir de quart de primària per millorar la comprensió lectora dels infants. És un projecte a tres bandes, entre la Fundació, la biblioteca i les escoles.  Oferim a les escoles, com a activitat extraescolar, la realització del programa LECXIT a la biblioteca, amb l’alumnat que necessita millorar les seves competències lectores. A partir del 2018 oferim algunes sessions de lectura amb gossos amb la finalitat de motivar als infants en la lectura.

Xerrades sobre respecte als animals i tinença responsable

Oferim, als cicles d’infantil i primària, una xerrada sobre aquests temes i el préstec de llibres del nostre centre d’interès per al treball a l’aula.