A l’agost segueixen els casals d’estiu!

A l’agost segueixen els casals d’estiu!

29/07/2020 - 17:03

Les ganes de jugar de la canalla no s’acaben. Per aquest motiu i, sobretot, per donar resposta a les circumstàncies especials que viuen les famílies, els casals d’estiu segueixen a l’agost.

Des dels casals de barri han treballat perquè totes les activitats previstes es puguin dur a terme amb les mesures de seguretat necessàries per prevenir la covid-19. Per aquest motiu s’han organitzat moltes més activitats a l’exterior i s’ha assegurat l’esponjament dels grups d’infants amb nous. També és obligatori l’ús de mascareta, així com la neteja i desinfecció de mans abans i després de jugar. L’espai i tots els materials es desinfecten diàriament.

L’obertura dels casals de barri és una mesura excepcional previst en el Pla extraordinari d’activitats d’estiu. D’aquesta manera es garanteix que els infants i adolescents puguin participar en activitats de lleure educatiu també durant aquest mes.

La resta de casals de la ciutat romandran tancats al públic durant el mes d’agost, tot i que la seva activitat interna no s’atura amb l’objectiu de preparar la tornada al setembre.