Les funcions que desenvolupem

Què fem per aconseguir-ho?

 • Facilitem als veïns la informació disponible (urbanística, associativa i de serveis presents al territori i a la ciutat).
   
 • Acollim i integrem, oferint espais de trobada i interrelació.
   
 • Fomentem la participació,  el voluntariat i l’associacionisme com a part activa en la gestió i execució del projecte del casal de barri.
   
 • Participem en l’organització del calendari d’activitats tradicionals, socioeducatives i socioculturals en consonància amb les demandes rebudes i en coordinació amb altres equipaments i entitats del barri.
   
 • Generem activitats lúdiques i de lleure.
   
 • Complementem i donem suport als programes municipals de serveis a les persones, de promoció i de participació en la seva relació amb el territori i el teixit social i associatiu.
   
 • Tenim cura i gestionem les instal·lacions i l’equipament del casal de barri.
   
 • Avaluem i millorem de forma continuada l'activitat i gestió del casal de barri.
   
 • Retem comptes davant la direcció i el districte i procurem ser transparents en la gestió.
   
 • Donem sortida a les iniciatives del veïnat i de les associacions.

Comparteix aquest contingut

Foto: Les funcions que desenvolupem