Els objectius per als quals actuem

Què volem aconseguir?

Afavorir un Casal de barri participatiu que reculli les demandes i necessitats dels veïns, i programar activitats socioeducatives i socioculturals que donin cobertura a les demandes rebudes, articulant una oferta que estimuli la participació de la ciutadania.
 

Dur a terme una programació que doni resposta a les necessitats i demandes dels veïns del barri, que  treballi en xarxa amb altres entitats del territori i del districte, per optimitzar els recursos existents.
 

Oferir espais i activitats de trobada, interrelació, creació i participació del veïnat del barri, on puguin parlar dels seus interessos i participar en diverses propostes d’oci, formatives i socioculturals.
 

Facilitar la informació dels serveis i les activitats dels casals que s’ofereixen al barri, al districte i a la ciutat.
 

Promoure la participació i l’associacionisme (a veïns, entitats, associacions, grups, col·lectius, xarxes...) a partir de la solidaritat, el consens, el diàleg i la col·laboració.
 

Complementar i donar suport als programes municipals de serveis a les persones, de promoció i participació en relació amb el territori i el teixit social i associatiu, promovent activitats i espais de treball intergeneracional, de diàleg intercultural i d’integració assumint la diversitat social i cultural dels barris.
 

Fomentar el voluntariat com a part activa en la gestió i execució del projecte del casal de barri.
 

Millorar de forma continuada la programació, actualitzant-ne les actuacions a les característiques de l’entorn i a la millora progressiva de la qualitat.
 

Incentivar l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Comparteix aquest contingut

Foto: Els objectius per als quals actuem