Els nostres valors

Quins principis orienten la nostra tasca?

Els principis o valors que compartim defineixen la nostra manera de fer i actuar, i constitueixen la base sobre la qual es sustenta la nostra tasca del dia a dia.

Valors

Orientació al barri

Els casals de barri, com a paradigma d’equipament de proximitat, busquen donar resposta a les necessitats i inquietuds dels veïns del seu territori, procurant el benestar i la pau social.

Participació i voluntariat

Els casals de barri són un equipament obert, que facilita la participació i el treball voluntari en el disseny i el desenvolupament de les activitats, així com en la gestió del mateix equipament, fomenten el diàleg, el treball en grup i la col·laboració mútua en el foment de l’associacionisme.

Treball en xarxa

Els casals de barri treballen en col·laboració amb altres equipaments del territori i altres entitats i comparteixen projectes. El treball en xarxa s’entén com una eina per fomentar la participació i aprofitar els recursos comuns.

Cohesió social

El casal de barri és un equipament obert, que promou la inclusió i la integració dels veïns del barri, que acull qualsevol persona que visqui al barri i vulgui participar i tenir cura en el seu desenvolupament.

Comparteix aquest contingut

Foto: Els nostres valors