La nostra identitat

Qui som els casals de barri?

Els casals de barri es defineixen i són, efectivament, espais de trobada i d’interrelació dels veïns i veïnes del barri, on es promouen valors democràtics, es fomenta el diàleg, la solidaritat, l’associacionisme i la col·laboració, tot pensant en el desenvolupament del barri i en la millora de la convivència.

Un dels seus principals reptes és donar resposta a les necessitats i demandes del veïnat de manera participativa i inclusiva. Es promou el treball en xarxa amb altres equipaments, entitats i col·lectius i s’ofereixen espais i activitats on es fomenta l’intercanvi, la creació, el voluntariat i la participació. Aquests equipaments de proximitat enforteixen els projectes associatius i esdevenen com a “llançadors” de projectes comunitaris.

Des dels casals de barri s’elabora una programació d’activitats socioeducatives, socioculturals i de formació pensant en l’acolliment, l’esbarjo i la convivència que respon i s’adequa a les necessitats i demandes del veïnat.

La participació ciutadana, el voluntariat i la col·laboració mútua esdevenen eixos vertebradors de la dinàmica de l’equipament. Ens troben en els Casals de barri persones voluntàries encarregades de dissenyar i desenvolupar les activitats que es programen, així com responsables de gestionar el mateix equipament.

Els casals de barri són com una segona casa, un espai per trobar-nos, conèixer, compartir i créixer i, d’aquesta manera, fer créixer, entre tothom, el nostre barri.

Troba el teu Casal de barri

 

Comparteix aquest contingut

Foto: La nostra identitat