Quiénes somos

Antic paviment del mas

Què és el Casal d'Entitats Mas Guinardó?

El Casal d’Entitats Mas Guinardó és un equipament municipal de proximitat que actua com a promotor de la vida social i associativa del barri.

El seu ús està orientat a donar suport a entitats, grups estables, informals, veïns i veïnes del barri i Districte, així com l’acolliment, la convivència, la dinamització i la promoció social i cultural dels mateixos.

Què pretén?

 • Oferir suport a associacions, entitats i col·lectius.
 • Dinamitzar i renovar el teixit associatiu.
 • Fomentar les relacions inter-associatives
 • Potenciar les activitats socioculturals, tant les de les associacions, entitats i col·lectius com les obertes als veïns, veïnes del barri.
 • Promocionar la creació artística, cultural i de lleure.
 • Fomentar la programació, fruit de la coordinació entre diverses entitats.
 • Afavorir el contacte i l'intercanvi inter-generacional i intercultural del territori.
 • Esdevenir, junt amb el Centre Cívic del Guinardó, un espai de referència per al veïnat del barri.

Què ofereix?

Les entitats o col·lectius, grups estables del barri i del districte, hi trobarem espais de suport associatiu:

 • Seu social
 • Despatxos amb règim d’ús compartit
 • Espais de trobada (sales de reunió, sales de conferències, sala d'actes, bar...)
 • Sales per a tallers i/o activitats diverses (espais d’exposicions...)
 • Cessió d’infraestructures (equip de so, de projecció, etc.)
 • Suport professional al teixit associatiu
 • Recursos i eines per al treball associatiu (difusió, suport organització activitats, etc.)

 

Els veïns i veïnes hi trobaran un espai per a la relació veïnal, el lleure i la formació socio-cultural:

 • Punt de trobada al barri
 • Programació d'activitats d'oci, formatives, culturals, divulgatives, etc.. adreçades a persones de totes les edats
 • Punt d'informació sobre els recursos municipals i associatius del barri i del Districte
 • Espai d'acollida a iniciatives i propostes que fomentin les relacions veïnals i donin respostes a la diversitat d'inquietuds i necessitats.