SALA JOVE
Adolescents de 12 a 16 anys

La Sala Jove proporciona a les joves eines que les facilitin ser persones actives, propositives i integradores. Aquest és un servei per a persones joves de 12 a 16 anys que cerca enfortir el teixit social del barri i oferir una oferta gratuïta d'oci saludable

Els seus objectius són: 

  • Activar motivacions i interessos en les persones joves perquè entomin la construcció del seu propi projecte de vida (empoderament juvenil). 
  • Desenvolupar en els joves usuaris hàbits, actituds i habilitats favorables a la seva integració social: habilitats socials, participatives, d'autogestió, etc.
  • Evitar la inactivitat i l’agreujament de les situacions de vulnerabilitat social. 
  • Oferir accions i recursos pedagògics per a joves d’aquesta franja en l’àmbit de l’educació no formal. 
  • Garantir l’existència d’una oferta d’oci i lleure saludable per a aquesta franja d’edat.

Informació per a les famílies

Per participar a les activitats de la Sala Jove cal que la mare/el pare o tutor/a legal empleni una fitxa d’inscripció de l’adolescent al servei. Podeu descarregar-vos la fitxa d’inscripció aquí

Juntament amb la fitxa, cal adjuntar la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI/Passaport de l’adolescent i del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’adolescent. 

Un cop lliurada la documentació, els i les joves poden venir i gaudir de les activitats programades sempre que vulguin durant tot el curs.

Compartir