Documentació tallers

04/01/2021 > 31/12/2021

En cas de realitzar la inscripció dels tallers en línia cal que empleneu la documentació corresponent per a cada tipus de taller i ens l'envieu a cccasagroga@qsl.cat abans de l'inici de la primera sessió.

A continuació us especifiquem la documentació necessària depenent del tipus de taller

 

Inscripcions als tallers per a infants, adolescents i joves

La inscripció en línia dels tallers per a menors d'edat s'ha de fer amb les dades del pare, mare o tutor del menor al taller al que vulgueu participar.

Documentació tallers per a infants adolescents i joves:

 

Inscripcions als tallers per a adults

Documentació tallers per a adults:

Compartir