KONSULTA'M
servei de suport psicològic

Dimecres
De 16 h a 19 h

L’espai Konsulta’m és un servei de suport psicològic adreçat a joves, adolescents i persones adultes atès per professionals de la salut mental. La seva finalitat és detectar i atendre de forma preventiva el patiment emocional i els problemes de salut mental de la població. És anònim, gratuït, es troba a tots els districtes de la ciutat i no requereix cita prèvia.

El Konsulta’m és una acció que forma part del Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022, que té com a prioritat atendre la població infantil, adolescent i adulta jove.Modalitats:
Telefònic, online i presencial

L'accés a l'actiu és gratuït

Horaris:
Dimecres de 15 a 19 h

Condicions d'accés:
Tenir entre 12 i 22 anys ( en el cas dels adolescents i joves )
Consulta relacionada amb malestars emocionals


Adreça: Avinguda del Jordà 2708035 - Barcelona

Web: https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/konsultam

Telèfon: 648 886 626

Email: konsultam.hsrafael@hospitalarias.es

Entitat que gestiona l'activitat o recurs
Ajuntament de Barcelona

Compartir