INFORMACIÓ I CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ

PERÍODE DE RENOVACIONS

Del 26 de febrer al 9 de març. No es faran renovacions fora de les dates establertes.

• Les persones inscrites durant el període Gener-Març 2024 poden renovar la plaça al taller realitzat durant el període de renovacions.

       Les renovacions es poden fer:

  • En línia a través de la pàgina: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera
  • Presencialment al centre: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h i dissabtes de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h.
  • Les persones que vulguin acollir-se a les tarifes reduïdes han de fer la renovació de manera presencial.

• Un cop passat el període de renovacions, s’obriran les places restants a noves inscripcions.

 

PERÍODE D’INSCRIPCIONS

A partir de l’11 de març fins al 12 d'abril. OBERTES A TOTHOM.

Inscripcions presencials al centre: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h.

Inscripcions en línia: a partir de les 10 h. a través de la pàgina: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera. Les inscripcions són nominals i cal estar registrat/ada com a usuari/ària de l’equipament.

• Les inscripcions als tallers restaran obertes les dues primeres setmanes d’activitat. 

• Les inscripcions a les càpsules formatives, monogràfics i itineraris restaran obertes fins a la data de l’activitat.

  • Les persones que vulguin acollir-se a les tarifes reduïdes han de fer la inscripció de manera presencial. El termini màxim per a aquestes inscripcions és el divendres 12 d'abril

 

Inici de les activitats: A partir del dimarts 2 d'abril.

 

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

•L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia en les dates establertes.

•Els preus dels tallers són preus públics aprovats per l'Ajuntament de Barcelona per al 2024.

•La inscripció pot fer-se de forma presencial o en línia a través de la pàgina web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera 

•El pagament del taller presencialment es farà amb targeta o per imposició bancària. No s'acceptaran diners en efectiu.

•En cas d’imposició bancària no es considerarà en cap cas ocupada la plaça fins que no es presenti el rebut bancari, en un màxim de 48 hores.

•El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, professorat o la ubicació d’una activitat, dins l’equipament, si ho considera necessari. El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants o per altres raons tècniques. En aquests casos, s’efectuarà la devolució de l’import de la inscripció del 25 al 28 de març.

•En cas que l’usuari/ària s’hagi de donar de baixa d’un taller ho haurà de notificar del 25 al 28 de març. Un cop iniciats els tallers, dimarts 2 d'abril, no es retornarà en cap cas l’import de la inscripció. La possibilitat de canvi de taller només es considerarà durant la primera setmana de cursos, sempre que hi hagi plaça disponible.

•Una vegada finalitzat el període de devolucions, no es retornaran els diners de la inscripció, excepte a les persones que presentin un informe mèdic o de canvi d’horari de feina que demostri que no poden realitzar el taller. El justificant s’haurà d’entregar com a data màxima el divendres 5 d'abril. Fora d’aquest termini no es retornarà l’import de la inscripció.

•Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora marcada en el programa.

•Es recuperaran les sessions perdudes per causes alienes a l’usuari/ària, dins del trimestre en curs.

•Els festius que corresponen a aquest trimestre i que, per tant, el centre romandrà tancat són l'1 i 20 de maig i el 24 de juny.

•Cal indicar al professorat qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de fer el taller.

•El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari/ària. En la informació de cada taller s’especifica quin és aquest plus econòmic.

•Als tallers d’activitat física caldrà dur màrfega i el material que indiqui el professorat.

•El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic o personal. En cas que hi tingueu material, l’haureu de retirar de les sales o armaris en finalitzar la darrera sessió del trimestre.

La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquesta normativa.

On: CENTRE CÍVIC LA SAGRERA
Adreça: C/ Martí Molins 29

Telèfon: 933 511 702
Email: cclasagrera@bcn.cat

Compartir