Línies de treball

El Centre Cívic dirigeix els seus esforços a una programació integradora i participativa de l’entorn veïnal, dóna suport a grups i entitats de caràcter socio-cultural i esdevé un espai de trobada, comunicació i intercanvi d’experiències.

Les línies bàsiques d’actuació s’orienten cap a:

Servei per a la formació: tenim una programació de tallers trimestrals diversa amb l’interès de propiciar un espai de coneixement, relació i diversió.

Projecte de voluntariat: organitzem tallers de caràcter trimestral dirigits per persones coneixedores de diferents tècniques artístiques i de manualitats, que de manera voluntària comparteixen i transmeten els seus coneixements.

Foment i suport a la creació: disposem d’un espai d’assaig per a grups de teatre, dansa, música i altres processos creatius que, alhora enriqueixen la pròpia programació del centre i en especial elaborem una programació d’arts escèniques amb la participació dels grups de teatre amateur que assagen al centre.

Cicle expositiu: dinamitzem l’espai expositiu amb l’objectiu d’oferir un cicle d’exposicions de temàtica diversa.

Celebrem el calendari festiu i popular amb una proposta d’activitats lúdica i participativa.

Suport a grups i entitats: el centre cedeix els seus espais i facilita recursos materials i tècnics perquè grups i entitats hi puguin desenvolupar les seves tasques i activitats.

Compartir