Serveis

Barcelona Wifi, connexió
gratuïta a internet.
Accessibilitat dins de l’horari
d’obertura al públic del Centre
Cívic.


Cessió d’ús d’espais
El centre cívic La Sagrera ofereix
diferents sales per acollir
reunions i activitats de la xarxa
associativa del barri. La cessió
està condicionada a les necessitats
de la programació pròpia
del centre. Cal fer una sol·licitud
prèvia a l’Administració del
Centre. Preus públics.


Punt d’informació i difusió
cultural
Espai on trobareu el recull de
l’oferta cultural de La Sagrera i
de la resta de la ciutat.Compartir