INSCRIPCIONS I NORMATIVA TALLERS PRIMAVERA

INSCRIPCIONS ALS TALLERS 

De l’11 al 21 de març. Presencialment de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h.

En línia: mitjançant http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera,  a partir de les 00.00 h de  dilluns 11 de març.

En el cas dels tallers que són càpsules, les inscripcions finalitzen una setmana abans de l’inici del taller.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

Les inscripcions es poden fer en línia  o presencialment.

  • Són imprescindibles les dades personals. 
  • El pagament es pot fer en línia, en efectiu o amb targeta de crèdit. 
  • Presencialment una persona pot fer un màxim de tres inscripcions per a un mateix taller. 

Tallers infantils: les inscripcions es fan presencialment o en línia a nom del pare, mare, tutor o tutora i no disposen de subvenció per a aturats. 

És indispensable que el pare, mare, tutor o tutora de la persona menor empleni un document, mitjançant el qual cedeix el tractament de les seves dades, així com l'acceptació o no acceptació dels seus drets d'imatge. 

En el cas dels tallers familiars, les inscripcions preveuen la participació d’un adult i com a màxim dos infants al seu càrrec.

El cost del material dels tallers s’abonarà en efectiu el dia de la inscripció.

En cas que alguna sessió del taller s’hagi suspès per força major, aquesta sessió es recuperarà al final de les sessions del curs.

Subvencions per a persones aturades i persones amb diversitat funcional: les inscripcions amb subvenció solament es poden fer presencialment i durant el període d’inscripcions. La data màxima per presentar la documentació és el 5 d’abril.

 

*El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat. 

Compartir