Esteu aquí

Resolta la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2022

Associacionisme. A data de 22 de juliol ha sortit publicada la resolució definitiva d’atorgament i denegació

El 22 de juliol s'ha publicat la Resolució definitiva d’atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions 2022. 

La resolució inclou:

  • Annex 1. Resposta a les al·legacions presentades pels sol·licitants de subvencions.
  • Annex 2. Sol·licituds de subvencions a atorgar definitivament. En el cas que falti aportar alguna documentació, també s’indica en aquest annex.
  • Annex 3 i 4. Denegació definitiva pels motius que s’expressen en el document. L’annex 3 fa referència a aquelles sol·licituds denegades per motius tècnics i l’annex 4 a les denegades definitivament per motius administratius.

Un cop publicada la resolució definitiva, s’inicia un termini de 10 dies hàbils per tal de presentar les esmenes de documentació en cas que sigui necessari.

Les esmenes corresponen a projectes que inicialment en la resolució provisional van ser denegats i en la resolució definitiva han estat aprovats. Per saber si teniu esmenes en la documentació heu de consultar el document (annex 2).

En cas que l’import atorgat sigui inferior al sol·licitat, també és possible presentar una reformulació del projecte. I, en cas que s’hagi presentat una al·legació i després de la seva resolució s’hagi modificat l’import atorgat provisionalment, també es disposa del mateix període per presentar la reformulació del projecte.

Aquest termini finalitza el divendres 5 d’agost de 2022 (inclòs).

Comparteix aquest contingut