Presentació de l’Acord per una educació més inclusiva, equitativa i de qualitat

La Taula per a l’Acord Edu2030BCN del Consell Educatiu de Ciutat (CEMB) ha elaborat el document de bases de l’Acord per l’Educació 2030, que proposa l’estratègia d’un model educatiu de la ciutat basat en la inclusió, l’equitat i la qualitat. 

A aquest document de bases s’hi arriba amb un ampli consens social ja que s’hi ha treballat des del mes de maig del 2021 amb la participació de més de 170 persones en alguna de les 12 sessions celebrades, que han servit per confeccionar les fites i línies d’actuació.

S’hi fixen 23 fites mesurables, que s’emmarquen en els següents eixos:

  1. Educació i criança en la petita infància (0-3).
  2. Planificació de l’oferta i parc públic d’equipaments educatius (3-16).
  3. Igualtat d’oportunitats: escolarització equilibrada i educació inclusiva.
  4. Trajectòries educatives post 16: batxillerat, cicles formatius i segones oportunitats.
  5. Transformació educativa per a la qualitat equivalent dels projectes educatius
  6. Aprenentatges al llarg de la vida de persones adultes.
  7. Oportunitats educatives i culturals més enllà de l’escola en una ciutat educadora

Principals línies de treball de l’Acord per l’Educació 2030 

L’acord posa el focus en tres aspectes concrets: la universalització de l’educació 0-18 anys, l’increment de l’oferta pública i el desenvolupament de polítiques que vagin més enllà de l’escola.

Concretament, es vol reforçar l’educació en l’etapa 0-3 perquè sigui universal i pugui arribar a tots els infants de la ciutat, gràcies a una xarxa d’escoles municipals suficient i de qualitat. En aquest sentit, es vol passar de 103 a 125 escoles bressol municipals i de 8.500 infants escolaritzats a un mínim d’11.000. A més, es vol ampliar el dret a l’educació reforçant el 16-18 per tal de reduir l’abandonament escolar així com la igualtat d’oportunitats.

També es vol augmentar l’oferta pública per tal d’apropar Barcelona al context català i europeu, al mateix temps que s’impulsa l’escolarització de proximitat. L’objectiu que marca el document és incrementar del 83% al 90% el nou alumnat de P3 que es matricula en un centre educatiu de la zona educativa en què resideix.

Per últim,es planteja seguir desenvolupant polítiques que vagin més enllà de l’escola perseguint la vocació de ciutat educadora de Barcelona.

Compartiu aquest contingut