Comissions de treball

Col left

Co-Presidència: Sr. Oriol Sala i Sr. Manuel Conte 

Objectius a treballar: Fomentar i orientar l’acompanyament pràctic per a la gestió de l’educació emocional i la salut mental a partir d’analitzar les diferents etapes educatives i els agents que intervenen en aquest procés educatiu.

Pla de treball:
Dilluns 25 de gener  de  2021 Veure acta
Dilluns 22 de febrer de 2021 Veure acta
Dilluns  22 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 26 d’abril de 2021 Veure acta
Dilluns 31 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 12 de juliol de 2021 Veure acta

Membres:
Sr. Roger Ballescà
Sr. Juan Carlos Barroso
Sra. Àngels Cadena
Sra. Rebeca Cangas 
Sr. Josep Gironell
Sra. Raquel Igual
Sr. Josep Puig 
Sr. Marcial Quintairos
Sra. Marga Ribas
Sra. Maria Roca
Sr. Jordi Rodon
Sra. Vanessa Rodríguez
Sr. Oriol Sala
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé
Sra. Elena Vélez
Sra. Montse Verge
Sr. Lluís Vila
Sra. Mª Assumpció Vilá
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sra. Montse Colilles
Sra. Maria Garcia
Sr. Àlex Rodríguez
Sra. Pilar Solanes
 

Presidència: Sr. Guillem Gottschalk Alonso

Objectius a treballar: Fomentar la coneixença i la coordinació dels diferents espais i agents educatius i comunitaris a partir del reconeixement de bones pràctiques des dels diferents àmbits i barris de la ciutat i les dades a l’Administració educativa sobre quins equipaments educatius.

Pla de treball:
Dimecres 3 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 15 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 19 d’abril de 2021 Veure acta
Dilluns 17 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 28 de juny de 2021 Veure acta
 
Membres: 
Sra. Àngels Cadena
Sra. Rebeca Cangas
Sr. Sergi Cobas
Sra. Eulàlia Esclapes
Sra. Isabel Ferrer
Sra. Verónica Figueroa
Sr. Toni Garcia 
Sra. Mercè Garet
Sr. Josep Gironell
Sr. Antonio Guerrero
Sra. Alexandra López
Sr. David Puigmartí
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Oriol Roca
Sra. Maria Roca
Sr. Oriol Sala 
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé 
Sra. Núria Vallduriola
Sra. Elena Vélez
Sr. Lluís Vila
Sra. Mª Assumpció Vila
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:

Sra. Pilar Gargallo 
Sr. Edgar Iglesias
 

Co-presidència: Sra. Gemma Xarles i  Sr. Roger Martinez 

Objectius a treballar: Elaborar uns criteris per orientar i millorar el mapa escolar a partir de l'anàlisi de les adscripcions, l'oferta de places i la segregació escolar.

Pla de treball:
Dilluns 8 de febrer de 2021  Veure acta
Dilluns 8 de març de 2021  Veure acta
Dimecres  14 d’abril de 2021  Veure acta
Dilluns 10 de maig de 2021  Veure acta
Dilluns 5 de juliol de 2021  Veure acta

Membres:
Sra. Cristina Abelló
Sra. Clara Balaguer
Sr. Carles Benito 
Sra. Sandra Blanch
Sra. Núria Català
Sra. Rebeca Cangas
Sra. Lydia Escudero
Sra. Garangou
Sra. Mercè Garet
Sr. Antonio Guerrero
Sr. Paul Mussach
Sr. Oriol Navarro
Sra. Gemma Pallarols
Sra. Laura Puig 
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé
Sra. Leticia Saravia
Sra. Marta Vidal
Sra. Mª Assumpció Vila
Sra. Domi Viñas
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sr. Isaac González

Co-Presidència: Sra. Isabel Costa i Sra. Domi Viñas

Objectius a treballar: Avaluar l'aplicació del Pla de Xoc contra la Segregació Escolar a partir de l'anàlisi de la distribució de l'alumnat i la planificació i distribució de recursos.

Pla de treball:
Dijous 10 de desembre de 2020 Veure acta
Dilluns 1 de febrer de 2021 Veure acta
Dilluns 1 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 3 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 21 de juny de 2021 Veure acta

Membres:
Sra. Cristina Abelló
Sr. Carles Benito 
Sra. Àngels Cadena
Sr. Alex Castillo
Sr. Mª José Cesena
Sr. Manuel Conte
Sra. Isabel Ferrer
Sra. Elena Garangou
Sra. Mercè Garet
Sr. Josep Gironell
Sra. Laia Herrera
Sra. Mar Jorro
Sra. Carolina López
Sra. Alexandra López
Sra. Montse López 
Sra. Mª Dolors     Martí 
Sr. Oriol Navarro
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Jordi Quintana 
Sr. Víctor Ranera
Sra. Coral Regí
Sra. Montserrat Simon  
Sr. Oriol Solé
Sra. Andrea Tuset
Sra. Mª Assumpció Vilá
Sra. Domi Viñas
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sr. Xavier Bonal 
Sr. Manel Diaz
Sra. Sheila González
 

Col right

Co-Presidència: Sr. Oriol Sala i Sr. Manuel Conte 

Objectius a treballar: Fomentar i orientar l’acompanyament pràctic per a la gestió de l’educació emocional i la salut mental a partir d’analitzar les diferents etapes educatives i els agents que intervenen en aquest procés educatiu.

Pla de treball:
Dilluns 25 de gener  de  2021 Veure acta
Dilluns 22 de febrer de 2021 Veure acta
Dilluns  22 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 26 d’abril de 2021 Veure acta
Dilluns 31 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 12 de juliol de 2021 Veure acta

Membres:
Sr. Roger Ballescà
Sr. Juan Carlos Barroso
Sra. Àngels Cadena
Sra. Rebeca Cangas 
Sr. Josep Gironell
Sra. Raquel Igual
Sr. Josep Puig 
Sr. Marcial Quintairos
Sra. Marga Ribas
Sra. Maria Roca
Sr. Jordi Rodon
Sra. Vanessa Rodríguez
Sr. Oriol Sala
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé
Sra. Elena Vélez
Sra. Montse Verge
Sr. Lluís Vila
Sra. Mª Assumpció Vilá
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sra. Montse Colilles
Sra. Maria Garcia
Sr. Àlex Rodríguez
Sra. Pilar Solanes
 

Presidència: Sr. Guillem Gottschalk Alonso

Objectius a treballar: Fomentar la coneixença i la coordinació dels diferents espais i agents educatius i comunitaris a partir del reconeixement de bones pràctiques des dels diferents àmbits i barris de la ciutat i les dades a l’Administració educativa sobre quins equipaments educatius.

Pla de treball:
Dimecres 3 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 15 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 19 d’abril de 2021 Veure acta
Dilluns 17 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 28 de juny de 2021 Veure acta
 
Membres: 
Sra. Àngels Cadena
Sra. Rebeca Cangas
Sr. Sergi Cobas
Sra. Eulàlia Esclapes
Sra. Isabel Ferrer
Sra. Verónica Figueroa
Sr. Toni Garcia 
Sra. Mercè Garet
Sr. Josep Gironell
Sr. Antonio Guerrero
Sra. Alexandra López
Sr. David Puigmartí
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Oriol Roca
Sra. Maria Roca
Sr. Oriol Sala 
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé 
Sra. Núria Vallduriola
Sra. Elena Vélez
Sr. Lluís Vila
Sra. Mª Assumpció Vila
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:

Sra. Pilar Gargallo 
Sr. Edgar Iglesias
 

Co-presidència: Sra. Gemma Xarles i  Sr. Roger Martinez 

Objectius a treballar: Elaborar uns criteris per orientar i millorar el mapa escolar a partir de l'anàlisi de les adscripcions, l'oferta de places i la segregació escolar.

Pla de treball:
Dilluns 8 de febrer de 2021  Veure acta
Dilluns 8 de març de 2021  Veure acta
Dimecres  14 d’abril de 2021  Veure acta
Dilluns 10 de maig de 2021  Veure acta
Dilluns 5 de juliol de 2021  Veure acta

Membres:
Sra. Cristina Abelló
Sra. Clara Balaguer
Sr. Carles Benito 
Sra. Sandra Blanch
Sra. Núria Català
Sra. Rebeca Cangas
Sra. Lydia Escudero
Sra. Garangou
Sra. Mercè Garet
Sr. Antonio Guerrero
Sr. Paul Mussach
Sr. Oriol Navarro
Sra. Gemma Pallarols
Sra. Laura Puig 
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé
Sra. Leticia Saravia
Sra. Marta Vidal
Sra. Mª Assumpció Vila
Sra. Domi Viñas
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sr. Isaac González

Co-Presidència: Sra. Isabel Costa i Sra. Domi Viñas

Objectius a treballar: Avaluar l'aplicació del Pla de Xoc contra la Segregació Escolar a partir de l'anàlisi de la distribució de l'alumnat i la planificació i distribució de recursos.

Pla de treball:
Dijous 10 de desembre de 2020 Veure acta
Dilluns 1 de febrer de 2021 Veure acta
Dilluns 1 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 3 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 21 de juny de 2021 Veure acta

Membres:
Sra. Cristina Abelló
Sr. Carles Benito 
Sra. Àngels Cadena
Sr. Alex Castillo
Sr. Mª José Cesena
Sr. Manuel Conte
Sra. Isabel Ferrer
Sra. Elena Garangou
Sra. Mercè Garet
Sr. Josep Gironell
Sra. Laia Herrera
Sra. Mar Jorro
Sra. Carolina López
Sra. Alexandra López
Sra. Montse López 
Sra. Mª Dolors     Martí 
Sr. Oriol Navarro
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Jordi Quintana 
Sr. Víctor Ranera
Sra. Coral Regí
Sra. Montserrat Simon  
Sr. Oriol Solé
Sra. Andrea Tuset
Sra. Mª Assumpció Vilá
Sra. Domi Viñas
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sr. Xavier Bonal 
Sr. Manel Diaz
Sra. Sheila González
 

Compartiu aquest contingut