Comissions de treball

Col left

Co-Presidència: Sra. Gemma Xarles i Sr. Paul Mussach

Objectius a treballar: Estudiar les possibilitats que ofereix el nou Decret de programació de l'oferta educativa.

Pla de treball:
Dilluns 15 de novembre de 2021 Veure acta
Dilluns 17 de gener de 2022 Veure acta
Dilluns 14 de febrer de 2022 Veure acta
Dilluns 28 de març de 2022 Veure acta
Dilluns 2 de maig de 2022 Veure acta
Dilluns 20 de juny de 2022 Veure acta

Membres:

Sr. Josep Lluís Almergé 

Sra. Clara Balaguer

Sra. Pili Biarge

Sr. Aran Clemente

Sra. Lydia Escudero

Sra. Elena Garangou

Sr. Antonio Guerrero

Sra. M. Dolors Martí

Sra. Eva Mosseguí

Sr. Oriol Navarro

Sra. Laura Puig

Sr. Enric Reverter

Sra. Belén Tascón

Sra. Marta Vidal

Sr. Antonio Guerrero

Persones Expertes:

Sra. Clara Balaguer

Sr. Isaac Gonzàlez

Sr. Xavier Bonal

Co-Presidència: Sra. Pilar Biarge i Sra. Montse López

Objectius a treballar: Abordar la prevenció des dels centres educatius dels casos d’assetjament que es donen d’adults cap a infants i adolescents.

Pla de treball:
Dilluns 22 de novembre de  2021 Veure acta
Dilluns 24 de gener de 2022 Veure acta
Dimarts 1 de març de 2022 Veure acta
Dilluns 4 d'abril de 2022 Veure acta
Dimarts 31 de maig de 2022 Veure acta

Membres:

Sra. Paula Aguirre   

Sra. Elsa Castellà

Sra. M José Cesena

Sra. Anna Garcia

Sra. Cèlia Martínez

Sr. Jordi Rodon

Sr. Juan José Tascón

Sra. Núria Vallduriola

Persones Expertes:

Sra. Pilar Polo

Sra. Patrícia Ortuño

Sra. Núria Jené

Objectius a treballar: Reflexionar sobre una concepció més àmplia d’educació que reconegui múltiples espais, formes i institucions vinculades als processos d’aprenentatge i les implicacions que això té per la ciutat.

Pla de treball:
Dilluns 13 de desembre de 2021 Veure acta
Dilluns 7 de febrer de 2022 Veure acta
Dilluns 14 de març de 2022 Veure acta
Dilluns 25 d'abril de 2022 Veure acta
Dilluns 23 de maig de 2022 Veure acta

Membres:

Sra. Sílvia Burset

Sra. Anna Garcia 

Sr. Jordi Jubany 

Sra. M Dolors Martí

Sra. Cèlia Martínez

Sra. Neus Pons

Sra. Ester Rams

Sr. Víctor Ranera

Sra. Clara Rodríguez

Sr. Oriol Solé

Persones Expertes:

Sr. Albert Sánchez-Gelabert

Sr. Juan Llanes

Sra. Mireia Civís

Co-Presidència: Sra. Cristina Abelló i Sra. Domi Viñas

Objectius a treballar: Revisar la reclassificació de l'índex de complexitat dels centres educatius i reflexionar sobre com s'han d'assignar els recursos compensatoris.

Pla de treball:
Dilluns 29 de novembre de  2021 Veure acta
Dilluns 31 de gener de 2022 Veure acta
Dilluns 21 de febrer de 2022 Veure acta
Dilluns 7 de març de 2022 Veure acta
Dilluns 21 de març de 2022 Veure acta

Membres:

Sra. Pilar Biarge

Sra. Mariona Buxadé

Sra. Àngels Cadena

Sr. David Cadenas

Sra. Marta Comas

Sra. Eulàlia Esclapés

Sra. Gemma Gámez

Sra. Anna Garcia Escrig

Sra. Montse López Tolosana

Sr. Paul Mussach

Sra. Maria Roca

Sra. Marta Torres

Sra. Marta Vidal

Sr. Lluís Vila  

Sra. Gemma Xarles

Persones Expertes:

Sra. Marta Comas

Sr. Miquel Àngel Alegre

Sra. Mònica Nadal

Sr. Marc Martínez

Sr. Ernest Querol

Co-Presidència: Sr. Oriol Sala i Sr. Manuel Conte 

Objectius a treballar: Fomentar i orientar l’acompanyament pràctic per a la gestió de l’educació emocional i la salut mental a partir d’analitzar les diferents etapes educatives i els agents que intervenen en aquest procés educatiu.

Pla de treball:
Dilluns 25 de gener  de  2021 Veure acta
Dilluns 22 de febrer de 2021 Veure acta
Dilluns  22 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 26 d’abril de 2021 Veure acta
Dilluns 31 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 12 de juliol de 2021 Veure acta

Membres:
Sr. Roger Ballescà
Sr. Juan Carlos Barroso
Sra. Àngels Cadena
Sra. Rebeca Cangas 
Sr. Josep Gironell
Sra. Raquel Igual
Sr. Josep Puig 
Sr. Marcial Quintairos
Sra. Marga Ribas
Sra. Maria Roca
Sr. Jordi Rodon
Sra. Vanessa Rodríguez
Sr. Oriol Sala
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé
Sra. Elena Vélez
Sra. Montse Verge
Sr. Lluís Vila
Sra. Mª Assumpció Vilá
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sra. Montse Colilles
Sra. Maria Garcia
Sr. Àlex Rodríguez
Sra. Pilar Solanes
 

Presidència: Sr. Guillem Gottschalk Alonso

Objectius a treballar: Fomentar la coneixença i la coordinació dels diferents espais i agents educatius i comunitaris a partir del reconeixement de bones pràctiques des dels diferents àmbits i barris de la ciutat i les dades a l’Administració educativa sobre quins equipaments educatius.

Pla de treball:
Dimecres 3 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 15 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 19 d’abril de 2021 Veure acta
Dilluns 17 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 28 de juny de 2021 Veure acta
 
Membres: 
Sra. Àngels Cadena
Sra. Rebeca Cangas
Sr. Sergi Cobas
Sra. Eulàlia Esclapes
Sra. Isabel Ferrer
Sra. Verónica Figueroa
Sr. Toni Garcia 
Sra. Mercè Garet
Sr. Josep Gironell
Sr. Antonio Guerrero
Sra. Alexandra López
Sr. David Puigmartí
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Oriol Roca
Sra. Maria Roca
Sr. Oriol Sala 
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé 
Sra. Núria Vallduriola
Sra. Elena Vélez
Sr. Lluís Vila
Sra. Mª Assumpció Vila
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:

Sra. Pilar Gargallo 
Sr. Edgar Iglesias
 

Co-presidència: Sra. Gemma Xarles i  Sr. Roger Martinez 

Objectius a treballar: Elaborar uns criteris per orientar i millorar el mapa escolar a partir de l'anàlisi de les adscripcions, l'oferta de places i la segregació escolar.

Pla de treball:
Dilluns 8 de febrer de 2021  Veure acta
Dilluns 8 de març de 2021  Veure acta
Dimecres  14 d’abril de 2021  Veure acta
Dilluns 10 de maig de 2021  Veure acta
Dilluns 5 de juliol de 2021  Veure acta

Membres:
Sra. Cristina Abelló
Sra. Clara Balaguer
Sr. Carles Benito 
Sra. Sandra Blanch
Sra. Núria Català
Sra. Rebeca Cangas
Sra. Lydia Escudero
Sra. Garangou
Sra. Mercè Garet
Sr. Antonio Guerrero
Sr. Paul Mussach
Sr. Oriol Navarro
Sra. Gemma Pallarols
Sra. Laura Puig 
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé
Sra. Leticia Saravia
Sra. Marta Vidal
Sra. Mª Assumpció Vila
Sra. Domi Viñas
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sr. Isaac González

Co-Presidència: Sra. Isabel Costa i Sra. Domi Viñas

Objectius a treballar: Avaluar l'aplicació del Pla de Xoc contra la Segregació Escolar a partir de l'anàlisi de la distribució de l'alumnat i la planificació i distribució de recursos.

Pla de treball:
Dijous 10 de desembre de 2020 Veure acta
Dilluns 1 de febrer de 2021 Veure acta
Dilluns 1 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 3 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 21 de juny de 2021 Veure acta

Membres:
Sra. Cristina Abelló
Sr. Carles Benito 
Sra. Àngels Cadena
Sr. Alex Castillo
Sr. Mª José Cesena
Sr. Manuel Conte
Sra. Isabel Ferrer
Sra. Elena Garangou
Sra. Mercè Garet
Sr. Josep Gironell
Sra. Laia Herrera
Sra. Mar Jorro
Sra. Carolina López
Sra. Alexandra López
Sra. Montse López 
Sra. Mª Dolors     Martí 
Sr. Oriol Navarro
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Jordi Quintana 
Sr. Víctor Ranera
Sra. Coral Regí
Sra. Montserrat Simon  
Sr. Oriol Solé
Sra. Andrea Tuset
Sra. Mª Assumpció Vilá
Sra. Domi Viñas
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sr. Xavier Bonal 
Sr. Manel Diaz
Sra. Sheila González
 

Col right

Co-Presidència: Sra. Gemma Xarles i Sr. Paul Mussach

Objectius a treballar: Estudiar les possibilitats que ofereix el nou Decret de programació de l'oferta educativa.

Pla de treball:
Dilluns 15 de novembre de 2021 Veure acta
Dilluns 17 de gener de 2022 Veure acta
Dilluns 14 de febrer de 2022 Veure acta
Dilluns 28 de març de 2022 Veure acta
Dilluns 2 de maig de 2022 Veure acta
Dilluns 20 de juny de 2022 Veure acta

Membres:

Sr. Josep Lluís Almergé 

Sra. Clara Balaguer

Sra. Pili Biarge

Sr. Aran Clemente

Sra. Lydia Escudero

Sra. Elena Garangou

Sr. Antonio Guerrero

Sra. M. Dolors Martí

Sra. Eva Mosseguí

Sr. Oriol Navarro

Sra. Laura Puig

Sr. Enric Reverter

Sra. Belén Tascón

Sra. Marta Vidal

Sr. Antonio Guerrero

Persones Expertes:

Sra. Clara Balaguer

Sr. Isaac Gonzàlez

Sr. Xavier Bonal

Co-Presidència: Sra. Pilar Biarge i Sra. Montse López

Objectius a treballar: Abordar la prevenció des dels centres educatius dels casos d’assetjament que es donen d’adults cap a infants i adolescents.

Pla de treball:
Dilluns 22 de novembre de  2021 Veure acta
Dilluns 24 de gener de 2022 Veure acta
Dimarts 1 de març de 2022 Veure acta
Dilluns 4 d'abril de 2022 Veure acta
Dimarts 31 de maig de 2022 Veure acta

Membres:

Sra. Paula Aguirre   

Sra. Elsa Castellà

Sra. M José Cesena

Sra. Anna Garcia

Sra. Cèlia Martínez

Sr. Jordi Rodon

Sr. Juan José Tascón

Sra. Núria Vallduriola

Persones Expertes:

Sra. Pilar Polo

Sra. Patrícia Ortuño

Sra. Núria Jené

Objectius a treballar: Reflexionar sobre una concepció més àmplia d’educació que reconegui múltiples espais, formes i institucions vinculades als processos d’aprenentatge i les implicacions que això té per la ciutat.

Pla de treball:
Dilluns 13 de desembre de 2021 Veure acta
Dilluns 7 de febrer de 2022 Veure acta
Dilluns 14 de març de 2022 Veure acta
Dilluns 25 d'abril de 2022 Veure acta
Dilluns 23 de maig de 2022 Veure acta

Membres:

Sra. Sílvia Burset

Sra. Anna Garcia 

Sr. Jordi Jubany 

Sra. M Dolors Martí

Sra. Cèlia Martínez

Sra. Neus Pons

Sra. Ester Rams

Sr. Víctor Ranera

Sra. Clara Rodríguez

Sr. Oriol Solé

Persones Expertes:

Sr. Albert Sánchez-Gelabert

Sr. Juan Llanes

Sra. Mireia Civís

Co-Presidència: Sra. Cristina Abelló i Sra. Domi Viñas

Objectius a treballar: Revisar la reclassificació de l'índex de complexitat dels centres educatius i reflexionar sobre com s'han d'assignar els recursos compensatoris.

Pla de treball:
Dilluns 29 de novembre de  2021 Veure acta
Dilluns 31 de gener de 2022 Veure acta
Dilluns 21 de febrer de 2022 Veure acta
Dilluns 7 de març de 2022 Veure acta
Dilluns 21 de març de 2022 Veure acta

Membres:

Sra. Pilar Biarge

Sra. Mariona Buxadé

Sra. Àngels Cadena

Sr. David Cadenas

Sra. Marta Comas

Sra. Eulàlia Esclapés

Sra. Gemma Gámez

Sra. Anna Garcia Escrig

Sra. Montse López Tolosana

Sr. Paul Mussach

Sra. Maria Roca

Sra. Marta Torres

Sra. Marta Vidal

Sr. Lluís Vila  

Sra. Gemma Xarles

Persones Expertes:

Sra. Marta Comas

Sr. Miquel Àngel Alegre

Sra. Mònica Nadal

Sr. Marc Martínez

Sr. Ernest Querol

Co-Presidència: Sr. Oriol Sala i Sr. Manuel Conte 

Objectius a treballar: Fomentar i orientar l’acompanyament pràctic per a la gestió de l’educació emocional i la salut mental a partir d’analitzar les diferents etapes educatives i els agents que intervenen en aquest procés educatiu.

Pla de treball:
Dilluns 25 de gener  de  2021 Veure acta
Dilluns 22 de febrer de 2021 Veure acta
Dilluns  22 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 26 d’abril de 2021 Veure acta
Dilluns 31 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 12 de juliol de 2021 Veure acta

Membres:
Sr. Roger Ballescà
Sr. Juan Carlos Barroso
Sra. Àngels Cadena
Sra. Rebeca Cangas 
Sr. Josep Gironell
Sra. Raquel Igual
Sr. Josep Puig 
Sr. Marcial Quintairos
Sra. Marga Ribas
Sra. Maria Roca
Sr. Jordi Rodon
Sra. Vanessa Rodríguez
Sr. Oriol Sala
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé
Sra. Elena Vélez
Sra. Montse Verge
Sr. Lluís Vila
Sra. Mª Assumpció Vilá
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sra. Montse Colilles
Sra. Maria Garcia
Sr. Àlex Rodríguez
Sra. Pilar Solanes
 

Presidència: Sr. Guillem Gottschalk Alonso

Objectius a treballar: Fomentar la coneixença i la coordinació dels diferents espais i agents educatius i comunitaris a partir del reconeixement de bones pràctiques des dels diferents àmbits i barris de la ciutat i les dades a l’Administració educativa sobre quins equipaments educatius.

Pla de treball:
Dimecres 3 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 15 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 19 d’abril de 2021 Veure acta
Dilluns 17 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 28 de juny de 2021 Veure acta
 
Membres: 
Sra. Àngels Cadena
Sra. Rebeca Cangas
Sr. Sergi Cobas
Sra. Eulàlia Esclapes
Sra. Isabel Ferrer
Sra. Verónica Figueroa
Sr. Toni Garcia 
Sra. Mercè Garet
Sr. Josep Gironell
Sr. Antonio Guerrero
Sra. Alexandra López
Sr. David Puigmartí
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Oriol Roca
Sra. Maria Roca
Sr. Oriol Sala 
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé 
Sra. Núria Vallduriola
Sra. Elena Vélez
Sr. Lluís Vila
Sra. Mª Assumpció Vila
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:

Sra. Pilar Gargallo 
Sr. Edgar Iglesias
 

Co-presidència: Sra. Gemma Xarles i  Sr. Roger Martinez 

Objectius a treballar: Elaborar uns criteris per orientar i millorar el mapa escolar a partir de l'anàlisi de les adscripcions, l'oferta de places i la segregació escolar.

Pla de treball:
Dilluns 8 de febrer de 2021  Veure acta
Dilluns 8 de març de 2021  Veure acta
Dimecres  14 d’abril de 2021  Veure acta
Dilluns 10 de maig de 2021  Veure acta
Dilluns 5 de juliol de 2021  Veure acta

Membres:
Sra. Cristina Abelló
Sra. Clara Balaguer
Sr. Carles Benito 
Sra. Sandra Blanch
Sra. Núria Català
Sra. Rebeca Cangas
Sra. Lydia Escudero
Sra. Garangou
Sra. Mercè Garet
Sr. Antonio Guerrero
Sr. Paul Mussach
Sr. Oriol Navarro
Sra. Gemma Pallarols
Sra. Laura Puig 
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Josep Sanz
Sr. Oriol Solé
Sra. Leticia Saravia
Sra. Marta Vidal
Sra. Mª Assumpció Vila
Sra. Domi Viñas
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sr. Isaac González

Co-Presidència: Sra. Isabel Costa i Sra. Domi Viñas

Objectius a treballar: Avaluar l'aplicació del Pla de Xoc contra la Segregació Escolar a partir de l'anàlisi de la distribució de l'alumnat i la planificació i distribució de recursos.

Pla de treball:
Dijous 10 de desembre de 2020 Veure acta
Dilluns 1 de febrer de 2021 Veure acta
Dilluns 1 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 3 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 21 de juny de 2021 Veure acta

Membres:
Sra. Cristina Abelló
Sr. Carles Benito 
Sra. Àngels Cadena
Sr. Alex Castillo
Sr. Mª José Cesena
Sr. Manuel Conte
Sra. Isabel Ferrer
Sra. Elena Garangou
Sra. Mercè Garet
Sr. Josep Gironell
Sra. Laia Herrera
Sra. Mar Jorro
Sra. Carolina López
Sra. Alexandra López
Sra. Montse López 
Sra. Mª Dolors     Martí 
Sr. Oriol Navarro
Sr. Marcial Quintairos
Sr. Jordi Quintana 
Sr. Víctor Ranera
Sra. Coral Regí
Sra. Montserrat Simon  
Sr. Oriol Solé
Sra. Andrea Tuset
Sra. Mª Assumpció Vilá
Sra. Domi Viñas
Sra. Esther Zamora

Persones Expertes:
Sr. Xavier Bonal 
Sr. Manel Diaz
Sra. Sheila González
 

Compartiu aquest contingut