Documentació

Col left

En aquest apartat podeu trobar la documentació vinculada a les activitats i funcions del Consell Educatiu Municipal de Barcelona

B0.20 Renovació dels consells escolars (2010)

B0.19 XX Aniversari del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte (2010)

B0.18 Eleccions als Consell Escolar. Butlletí núm. 18 (2008)

B0.17 Constitució dels Consells de Participacío de les escoles bressol i llars d'infants públiques. Butlletí núm. 17 (2008)

B0.16 La participació en el Programa d'Actuació Municipal d'Educació 2008-2011. Butlletí núm. 16 (2008)

B0.15 Desplegament del Mapa Escolar. Butlletí núm. 15 (2007)

B0.14 Eleccions als Consells Escolars.Butlletí núm. 14 (2006)

B0.13 Educar dia a dia els nostres fills i filles. Monogràfic de la formació de pares i mares. Butlletí núm. 13 (2006)

B0.12 Eleccions 2005 al Consell Escolar Municipal de Barcelona. Butlletí núm. 12 (2005)

B0.11 Consell Escolar Municipal de Districte. Eleccions 2005. Butlletí núm. 11 (2005)

B0.10 Els Consells Escolars dels centres docents públic i dels centres docents concertats. La participació de l'alumnat. Butlletí núm. 10 (2005)

B0.09 Les accions formatives per aprendre a fer de mares i pares. " Els temps" i l'organització de l'horari i calendari escolar. Recull de bones pràctiques. Programa d'actuació municipal. Butlletí núm. 9 (2004)

B0.08 L'activitat dels nous Consell Escolars Municipals de Districte. Butlletí núm. 8 (2003)

B0.07 Consell Escolars Municipals de Districte 2003. Butlletí núm. 7 (2003)

B0.06 Renovació dels Consells Escolars de Centre. Butlletí núm. 6 (2002)

B0.05 Mapa Escolar de Barcelona. La participació dels joves estudians. Xerrades per a mares i pares. Butlletí núm. 5 (2002)

B0.04 Revisió del Mapa Escolar. Preinscripció 2001-02. Funcionament dels CEC. La participació en les eleccions. Representants municipals. Butlletí núm. 4 (2001)

B0.03 Renovació dels consells escolars de centre. La participació de la comunitat escolar. Butlletí núm. 3 (2001)

B0.02.1 Xè Aniversari (2000)

B0.02 Preinscripció 2000-01. Desè aniversari del CEM/CED. Immigració i minories. Butlletí núm. 2 (2000)

B0.01 Participa. Butlletí núm. 1 (1999)

B0.00 Guia (1999)

B2.63 Comunicat del CEMB fets de l'Inst Joan Fuster (2015)

B2.62 Informe del CEMB sobre el tractament de les famílies amb bessons en el procés de preinscripció en les escoles bressol públiques (2014)

B2.61 Declaració del CEMB sobre la LOMCE (2014)

B2.60 Participació i votació electrònica (2014)

B2.59 Ús social dels centres públics de la ciutat de Barcelona. Curs 2013-2014 (2014)

B2.58 Informe del CEMB sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local(LRSAL) i l'àmbit educatiu (2014)

B2.57 Document del CEMB sobre la LOMCE, la participació i els consells escolars de centre (2014)

B2.56 Declaració del CEMB sobre la interlocutòria del TSJC (2014)

B2.55 Annex 1. Document del CEMB sobre l'Avantprojecte de la LOMCE (2013)

B2.54 Document del CEMB sobre l'Avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l'educació (LOMCE) (2013)

B2.53 Informe de l'ús de la carmanyola als centres de la ciutat (2013)

B2.52 Annex 2. Aportacions al Programa d'Actuació Municipal, PAM 2012-2015 (2012)

B2.51 Annex 1. Aportacions al Programa d'Actuació Municipal, PAM 2012-2015 (2012)

B2.50 Aportacions del CEM al Programa d'Actuació Municipal, PAM 2012-2015 (2012)

B2.49 Annex. Aportacions sobre àrees territorials de proximitat (2012)

B2.48 Dictàmen 1/2012 " sobre Àrees territorials de proximitat" (2012)

B2.47 Declaració recursos i sisena hora (2011)

B2.46 Declaració Àrees territorials de proximitat (2011)

B2.45 Proposta procediment del canvi de denominació dels centres públics de la ciutat (2010)

B2.44 Declaració sobre la programació de colònies i sortides del curs 2010-2011 (2010)

B2.43 Informe 2/2010 sobre el projecte de "Decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent" (2010)

B2.42 Informe 1/2010 sobre el "Decret d'autonomia dels centres educatius" (2010)

B2.41 Dictamen 1/2009 sobre el " Reglament regulador de l'ús social de les instal.lacions dels centres públics dependents del Consorci d'Educació de Barcelona" (2009)

B2.40 Recomanacions sobre el funcionament dels Consell Escolar de Centre (2009)

B2.39 Calendari escolar curs 09-10 (2009)

B2.38 Annex Informe del CEMB sobre l'avantprojecte de la Llei d'Educació de Catalumya (2008)

B2.37 Informe del CEMB sobre l'avantprojecte de la Llei d'Educació de Catalunya (2008)

B2.36 Informe CEMB.4. Espais Bressol (2008)

B2.35 Informe CEMB 3. Vacants Bressol (2008)

B2.34 informe CEMB 2. E. Adults (2008)

B2.33 Informe CEMB 1. E.Musica (2008)

B2.32 Debat del CEMB sobre les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (2008)

B2.31 Informe Participatiu PAM d'Educació 2008-2011 (2007)

B2.30 Dictàmen sobre la Constitució de consells de participació a les escoles bressol municipals de Barcelona i llars d'infants públiques (segons Decret 282/2006) (2007)

B2.29 Què és la sisena hora? (2007)

B2.28 Dictàmen 1/2007, sobre Àreas de proximitat i adscripcions de centres (Mapa Escolar) (2007)

B2.27 Esmenes propostes de Decret/200, per quals s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres(gener de 2007) (2007)

B2.26 Dossier i dictamens sobre el Mapa Escolar dels ensenyaments bàsic i llars d'infants de Barcelona (2006)

B2.25 Recomanacions als Consells Escolars dels centres d'infantil i primària públics de Barcelona, sobre l'horari escolar pel curs 2006-2007 (2006)

B2.24.1 Informe sobre la selecció de Direccions de centres públics (2006)

B2.24 Informe sobre la selecció de les Direccions de diversos centres públics (2005)

B2.23 Documentació jornades "Els Temps" i l'organització del calendari i l'horari escolar (2005)

B2.22.1 Pacte per a l'Educació a Catalunya. Resum del debat per temes del CEMB i dels CEMD (2005)

B2.22 Pacte per a l'Educació a Catalunya. Propostes del CEMB i dels CEMD (2005)

B2.21 Projecte de Decret, 2004 pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnes (2004)

B2.20 L'acollida inicial de les famílies en els centres docents públics (2004)

B2.19 Declaració del Consell Escolar Municipal sobre l'avantprojecte de la "Ley de calidad de la educación" (2002)

B2.18 Informe sobre els criteris per l'adequació del Mapa Escolar de Barcelona (2002)

B2.17 Declaració del Consell Escolar Municipal de Barcelona sobre el Mapa Escolar (2002)

B2.16 Anàlisis i valoració sobre Decret 56/2001, de 20 de febrer, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes (2001)

B2.15 Balanç de l'aplicació de la reforma educativa a la segundària. l'atenció a la diversitat. (2001)

B2.14 Proposta de modificació d'alguns aspectes del Decretxxx/2000, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes (2000)

B2.13 Escolarització de l'alumnat immigrat i de minories a Barcelona (2000)

B2.12 Consideracions, sobre la escolarització d'alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioculturals desfavorides ( resolució 15 de febrer del 2000) (2000)

B2.11 Document sobre Participació i Corresponsabilitat (1999)

B2.10 Mapa Escolar de FP:noves aportacions del CEM i dels CED (1998)

B2.09 Dictamen del CEM a la proposta de reglament sobre l'ús social de les instal.lacions escolars (1998)

B2.08 Mapa Escolar de la FP: Al.legacions del CEM i dels CED (1997)

B2.07 Informe sobre el estado actual de la educación en la ciudad de Barcelona en relación a la implantación de la Reforma educativa. ( Castellà) (1997)

B2.06 Informe sobre l'estat actual de l'educació, en relació a la implantació de la Reforma, a la ciutat de Barcelona (1997)

B2.05 Acords dels Consells Escolars de Districte sobre el Mapa Escolar de Barcelona (1995)

B2.04 Dictamen sobre el Mapa Escolar de Barcelona (1995)

B2.03 Resum d'activitats i acords més importants del CEM i dels CED ( 6.2 del 90 al 8.2 del 93) (1993)

B2.02 Acords i criteris sobre la proposta de Mapa Escolar (centres públics) (1992)

B2.01 Informes Comissió Permanent (des. 1990 a 1991) (1992)

B3.34 Eleccions als consells escolars de centre. Curs 2014-2015 (2015)

B3.33 Eleccions als consells escolars de centre. Curs 2012-2013 (2013)

B3.32 Eleccions als consells escolars. Curs 2010-2011 (2011)

B3.31 Informe sobre el funcionament dels consells escolars dels centres docents de la ciutat de Barcelona. Curs 2009-2010 (2011)

B3.30.1 Document annex sobre dades de participació eleccions als consells escolars dels centres públic. Curs 2008-2009 (2009)

B3.30 Eleccions als consells escolars dels centres públics. Curs 2008-2009 (2009)

B3.29 Eleccions als consells escolars dels centres concertats. Curs 2008-2009 (2009)

B3.28 Informe sobre la participació als consells escolars dels centres docents públic. Novembre 2006 (2007)

B3.27 Informe sobre la participació als consells escolar dels centres privats concertats de la ciutat de Barcelona. Novembre 2006 (2007)

B3.26 Tretzè informe sobre el funcionament dels consells escolars dels centres docents públics. Curs 2005-2006 (2007)

B3.25 Tercer Informe de funcionament dels Consells Escolars de centres docents privats concertats.Curs 2005-2006 (2007)

B3.24 Eleccions als Consells Escolars dels centres docents públics. Desembre 2004 (2005)

B3.23 Segon informe de funcionament dels Consells Escolars dels centres docents privats concertats. Curs 2003-2004 (2005)

B3.22 Dotzè informe de funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics. Curs 2003-2004 (2005)

B3.19 Primer Informe de funcionament dels Consells Escolars dels centres privats concertats. Curs 2001-2002 (2003)

B3.18 Onzè Informe de funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics. Curs 2001-2002 (2003)

B3.21 Eleccions als Consells Escolars dels centres públics. Desembre 2002 (2002)

B3.20 Eleccions als Consells Escolars dels centres privats concertats. Desembre 2002 (2002)

B3.17 Eleccions als Consells Escolars. (Convocatòria febrer 2001) Informe sobre la Participació (2001)

B3.16 Desè informe sobre funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públic (2001)

B3.15 Eleccions als Consells Escolars: Informe sobre la Participació dels centres públics. (Català i Castellà) (1999)

B3.14 Novè informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics. Curs 1998-1999 (1999)

B3.13 Vuitè informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat. (1998)

B3.12 Informe sobre la renovació dels Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat. Desembre 1996) (1997)

B3.11 Setè informe sobre funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat. Curs 1996-1997 (1997)

B3.10 Informe sobre la renovació del Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat (1995)

B3.09 Sisè informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat. Curs 1993-1994 (1995)

B3.08 Cinquè informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat. Curs 1993-1994 (1994)

B3.07 Dades de les eleccions per la renovació dels Consells Escolars dels centres docents públic. Desembre 1992 (1993)

B3.06 Informe sobre el funcionamiento de los Consejos Escolares de los centros docentes públicos. Curso 1992-1993 (castellano) (1993)

B3.05 Informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres públics. Curs 1992-1993 (1993)

B3.04 Informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres públics. Curs 1991-1992 (1992)

B3.03 Informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres públics. Curs 1990-1991 (1991)

B3.02 Informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres públics. Setembre 1990 (1990)

B3.01 Informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres públics. Curs 1989-1990 (1990)

B4.26 Informe sobre el Procés de preinscripció. Alumnats 0 a 15 anys. Curs 2007-2008 (sector públic i privat concertat) (2007)

B4.25 Esmenes proposta de Decret/200, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnes (2007)

B4.24 Informe sobre el procés de preinscripció als centres docents. Curs 2006-2007 (sector públic i privat concertat) (2006)

B4.23 Procés de preinscripció. Alumnat de 0 a 15 anys. Curs 2005-2006 (sector públic i privat concertat) (2005)

B4.22 Informe sobre el procés de preinscripció. Curs 2005-2006 (2005)

B4.21 Sobre el "Projecte de decret, de 2004 pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres (2004)

B4.20 Informe-valoració del procés de preinscripció. Curs 2004-2005 (2004)

B4.19 Informe sobre el procés de preinscripció. Curs 2003-2004 (2003)

B4.18 Informe sobre el procés de preinscripció. Curs 2002-2003 (2002)

B4.17 Anàlisis i valoració sobre el Decret 56/2001, de 20 de febrer, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres (2000)

B4.16 Proposta de modificació d'alguns aspectes del Decret xxx/2000, pel qual s'estableix el règuim d'admissió d'alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics (2000)

B4.15 Document sobre escolarització d'alumnat immigrant i de minories a Barcelona Ciutat. Aprovat per el Plenari del CEM 8.6.2000 (2000)

B4.14 Informe sobre el procés de preinscripció del curs 2000-2001. Elaborat pels menbres del CEM que han format part de les comissions d'escolarització de Barcelona ciutat (2000)

B4.13 Aspectes rellevants del procés de preinscripció. Curs 2000-2001 (2000)

B4.12 Aspectes rellevants del procés de preinscripció. Curs 1999-2000 (1999)

B4.11 Proposta de modificació d'alguns aspectes del Decret sobre l'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics (1998)

B4.10 Informe sobre el procés de preinscripció i matriculació als centres d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. (11.06.98) (1998)

B4.09 Consideracions sobre la proposta de resolució per la qual s'aproven les normes de preincripció i matriculació als centres sostinguts amb fonts públics. Curs 1998-1999 (1998)

B4.08 Aspectes rellevants del procés de preinscripció als centres docents públics d'educació infantil, primària i sedundària obligatòria. Curs 1998-1999 (1998)

B4.07 Aspectes rellevants del procés de preinscripció als centres docents públics d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Curs 1997-1998 (1997)

B4.06 Aspectes rellevants dels procés de preinscripció als centres docents públics d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Curs 1996-1997 (1996)

B4.05 Informe sobre els aspectes més rellevants del procés de matriculació als centres docents públics a la ciutat de Barcelona. Curs 1995-1996 (1995)

B4.04 Informe sobre el procés de matriculació a la ciutat de Barcelona. Curs 1994-1995 (centres docents públics d'educació infantil i primària) (1994)

B4.03 Informe i dades sobre matriculació a la ciutat de Barcelona. Curs 1993-1994 (1993)

B4.02 Informe sobre el procés de matriculació a la ciutat de Barcelona. Curs 1992-1993 (1992)

B4.01 Informe i dades sobre matriculació (recull de documentació) (1991)

B5.41 Famílies en xarxa. Revista núm 70 (2009)

B5.40 Construir l'escola. Article de Jaune Cela sobre la participació dels pares i les mares en els CEMD i CEMB. Revista núm. 62 (2007)

B5.39 Els Drets Educatius de la Infància. Xavier Bonal, adjunt al Síndic de Greuges, analitza els reptes de l'educació a Barcelona. Revista núm. 61 (2007)

B5.38 La sisena hora. Primeres reflexions sobre l'ampliació de l'horari escolar. Revista núm. 59 (2007)

B5.37 La participació. Una reflexió de Pere Darder sobre els consells escolars. Revista núm. 58 (2007)

B5.36 Els plans comunitaris de Roquetes i Trinitat Nova. Revista núm. 57 (2007)

B5.35 Xarxes al Poble-Nou. Revista núm. 56 (2006)

B5.34 La LOE i la participació. Revista núm. 55 (2006)

B5.33 El Drac del Turó Blau (experiència de participació). Revista núm. 52 (2006)

B5.32 I les AMPAS, cap a on anem?. Revista núm. 51 (2006)

B5.31 La selecció de les direccions. Revista núm. 49 (2005)

B5.30 El repte de la participació. Revista núm. 48 (2005)

B5.29 Nous horitzons (procés de renovació CEM). Revista núm. 47 (2005)

B5.28 La conciliació dels temps. Revista núm. 46 (2005)

B5.27 Treball en comú. Revista núm. 45 (2005)

B5.26 L'alumnat participa. Models de participació. Revista núm. 44 (2005)

B5.25 L'acollida a les famílies. Acolliment inicial a l'Eixample i Sant Andreu. Revista núm. 43 (2004)

B5.24 L'impuls de la participació i mediació a la comunitat escolar. Revista núm. 42 (2004)

B5.23 Els temps estan canviant. Organització social del temps i l'horari escolar. Revista núm. 40 (2004)

B5.22 Aprendre a fer de pares i mares. Revista núm. 39 (2004)

B5.21 Qui son i qué hi fem? els representants municipals en els consells escolars.Revista núm. 37 (2004)

B5.20 Un nou impuls a la participació. Revista núm. 35 (2003)

B5.19 Les comissions d'escolarització. Revista núm. 34 (2003)

B5.18 Els consells escolars als centres concertats. Revista núm.33 (2003)

B5.17 L'observatori de la participació. Revista núm. 31 (2003)

B5.16 Qualitat i educació. Revista núm. 29 (2002)

B5.15 Eleccions als consells escolars de centre. Revista núm. 28 (2002)

B5.14 Els consells escolars de centre i la LLei de Qualitat. Revista núm. 27 (2002)

B5.13 Les escoles de mares i pares. Una necessitat en el sigle XXI. Revista núm. 26 (2002)

B5.12 Aprendre a "Participar" Practicant. Alumnes de secundària. Revista núm. 25 (2002)

B5.11 Un nou decret de preinscripció i matriculació. Revista núm. 24 (2002)

B5.10 Jornades sobre el Mapa Escolar de la ciutat de Barcelona. Revista núm. 23 (2002)

B5.09 Participació dels representants de l'alumnat de secundària. Revista núm. 22 (2001)

B5.08 L'adequació del Mapa Escolar de Barcelona. Revista núm. 21 (2001)

B5.06 Qui escolta els Consells Escolars?. Revista núm 19 (2001)

B5.05 La representació als consells Escolars. Revista núm. 18 (2001)

B5.04 Per molts anys de participació. Revista núm. 16 (2001)

B5.07 De que serveix participar-hi als Consells Escolars?. Revista núm. 20 (2000)

B5.03 La participació en els centres docents. Revista núm 14 (2000)

B5.02 Nois i noies immigrants a l'escola. Revista núm.13 (2000)

B5.01 La preinscripció escolar a la ciutat de Barcelona. Revista núm.12 (2000)
 

Col right

B0.20 Renovació dels consells escolars (2010)

B0.19 XX Aniversari del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte (2010)

B0.18 Eleccions als Consell Escolar. Butlletí núm. 18 (2008)

B0.17 Constitució dels Consells de Participacío de les escoles bressol i llars d'infants públiques. Butlletí núm. 17 (2008)

B0.16 La participació en el Programa d'Actuació Municipal d'Educació 2008-2011. Butlletí núm. 16 (2008)

B0.15 Desplegament del Mapa Escolar. Butlletí núm. 15 (2007)

B0.14 Eleccions als Consells Escolars.Butlletí núm. 14 (2006)

B0.13 Educar dia a dia els nostres fills i filles. Monogràfic de la formació de pares i mares. Butlletí núm. 13 (2006)

B0.12 Eleccions 2005 al Consell Escolar Municipal de Barcelona. Butlletí núm. 12 (2005)

B0.11 Consell Escolar Municipal de Districte. Eleccions 2005. Butlletí núm. 11 (2005)

B0.10 Els Consells Escolars dels centres docents públic i dels centres docents concertats. La participació de l'alumnat. Butlletí núm. 10 (2005)

B0.09 Les accions formatives per aprendre a fer de mares i pares. " Els temps" i l'organització de l'horari i calendari escolar. Recull de bones pràctiques. Programa d'actuació municipal. Butlletí núm. 9 (2004)

B0.08 L'activitat dels nous Consell Escolars Municipals de Districte. Butlletí núm. 8 (2003)

B0.07 Consell Escolars Municipals de Districte 2003. Butlletí núm. 7 (2003)

B0.06 Renovació dels Consells Escolars de Centre. Butlletí núm. 6 (2002)

B0.05 Mapa Escolar de Barcelona. La participació dels joves estudians. Xerrades per a mares i pares. Butlletí núm. 5 (2002)

B0.04 Revisió del Mapa Escolar. Preinscripció 2001-02. Funcionament dels CEC. La participació en les eleccions. Representants municipals. Butlletí núm. 4 (2001)

B0.03 Renovació dels consells escolars de centre. La participació de la comunitat escolar. Butlletí núm. 3 (2001)

B0.02.1 Xè Aniversari (2000)

B0.02 Preinscripció 2000-01. Desè aniversari del CEM/CED. Immigració i minories. Butlletí núm. 2 (2000)

B0.01 Participa. Butlletí núm. 1 (1999)

B0.00 Guia (1999)

B2.63 Comunicat del CEMB fets de l'Inst Joan Fuster (2015)

B2.62 Informe del CEMB sobre el tractament de les famílies amb bessons en el procés de preinscripció en les escoles bressol públiques (2014)

B2.61 Declaració del CEMB sobre la LOMCE (2014)

B2.60 Participació i votació electrònica (2014)

B2.59 Ús social dels centres públics de la ciutat de Barcelona. Curs 2013-2014 (2014)

B2.58 Informe del CEMB sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local(LRSAL) i l'àmbit educatiu (2014)

B2.57 Document del CEMB sobre la LOMCE, la participació i els consells escolars de centre (2014)

B2.56 Declaració del CEMB sobre la interlocutòria del TSJC (2014)

B2.55 Annex 1. Document del CEMB sobre l'Avantprojecte de la LOMCE (2013)

B2.54 Document del CEMB sobre l'Avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l'educació (LOMCE) (2013)

B2.53 Informe de l'ús de la carmanyola als centres de la ciutat (2013)

B2.52 Annex 2. Aportacions al Programa d'Actuació Municipal, PAM 2012-2015 (2012)

B2.51 Annex 1. Aportacions al Programa d'Actuació Municipal, PAM 2012-2015 (2012)

B2.50 Aportacions del CEM al Programa d'Actuació Municipal, PAM 2012-2015 (2012)

B2.49 Annex. Aportacions sobre àrees territorials de proximitat (2012)

B2.48 Dictàmen 1/2012 " sobre Àrees territorials de proximitat" (2012)

B2.47 Declaració recursos i sisena hora (2011)

B2.46 Declaració Àrees territorials de proximitat (2011)

B2.45 Proposta procediment del canvi de denominació dels centres públics de la ciutat (2010)

B2.44 Declaració sobre la programació de colònies i sortides del curs 2010-2011 (2010)

B2.43 Informe 2/2010 sobre el projecte de "Decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent" (2010)

B2.42 Informe 1/2010 sobre el "Decret d'autonomia dels centres educatius" (2010)

B2.41 Dictamen 1/2009 sobre el " Reglament regulador de l'ús social de les instal.lacions dels centres públics dependents del Consorci d'Educació de Barcelona" (2009)

B2.40 Recomanacions sobre el funcionament dels Consell Escolar de Centre (2009)

B2.39 Calendari escolar curs 09-10 (2009)

B2.38 Annex Informe del CEMB sobre l'avantprojecte de la Llei d'Educació de Catalumya (2008)

B2.37 Informe del CEMB sobre l'avantprojecte de la Llei d'Educació de Catalunya (2008)

B2.36 Informe CEMB.4. Espais Bressol (2008)

B2.35 Informe CEMB 3. Vacants Bressol (2008)

B2.34 informe CEMB 2. E. Adults (2008)

B2.33 Informe CEMB 1. E.Musica (2008)

B2.32 Debat del CEMB sobre les Bases de la Llei d'Educació de Catalunya (2008)

B2.31 Informe Participatiu PAM d'Educació 2008-2011 (2007)

B2.30 Dictàmen sobre la Constitució de consells de participació a les escoles bressol municipals de Barcelona i llars d'infants públiques (segons Decret 282/2006) (2007)

B2.29 Què és la sisena hora? (2007)

B2.28 Dictàmen 1/2007, sobre Àreas de proximitat i adscripcions de centres (Mapa Escolar) (2007)

B2.27 Esmenes propostes de Decret/200, per quals s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres(gener de 2007) (2007)

B2.26 Dossier i dictamens sobre el Mapa Escolar dels ensenyaments bàsic i llars d'infants de Barcelona (2006)

B2.25 Recomanacions als Consells Escolars dels centres d'infantil i primària públics de Barcelona, sobre l'horari escolar pel curs 2006-2007 (2006)

B2.24.1 Informe sobre la selecció de Direccions de centres públics (2006)

B2.24 Informe sobre la selecció de les Direccions de diversos centres públics (2005)

B2.23 Documentació jornades "Els Temps" i l'organització del calendari i l'horari escolar (2005)

B2.22.1 Pacte per a l'Educació a Catalunya. Resum del debat per temes del CEMB i dels CEMD (2005)

B2.22 Pacte per a l'Educació a Catalunya. Propostes del CEMB i dels CEMD (2005)

B2.21 Projecte de Decret, 2004 pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnes (2004)

B2.20 L'acollida inicial de les famílies en els centres docents públics (2004)

B2.19 Declaració del Consell Escolar Municipal sobre l'avantprojecte de la "Ley de calidad de la educación" (2002)

B2.18 Informe sobre els criteris per l'adequació del Mapa Escolar de Barcelona (2002)

B2.17 Declaració del Consell Escolar Municipal de Barcelona sobre el Mapa Escolar (2002)

B2.16 Anàlisis i valoració sobre Decret 56/2001, de 20 de febrer, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes (2001)

B2.15 Balanç de l'aplicació de la reforma educativa a la segundària. l'atenció a la diversitat. (2001)

B2.14 Proposta de modificació d'alguns aspectes del Decretxxx/2000, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes (2000)

B2.13 Escolarització de l'alumnat immigrat i de minories a Barcelona (2000)

B2.12 Consideracions, sobre la escolarització d'alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioculturals desfavorides ( resolució 15 de febrer del 2000) (2000)

B2.11 Document sobre Participació i Corresponsabilitat (1999)

B2.10 Mapa Escolar de FP:noves aportacions del CEM i dels CED (1998)

B2.09 Dictamen del CEM a la proposta de reglament sobre l'ús social de les instal.lacions escolars (1998)

B2.08 Mapa Escolar de la FP: Al.legacions del CEM i dels CED (1997)

B2.07 Informe sobre el estado actual de la educación en la ciudad de Barcelona en relación a la implantación de la Reforma educativa. ( Castellà) (1997)

B2.06 Informe sobre l'estat actual de l'educació, en relació a la implantació de la Reforma, a la ciutat de Barcelona (1997)

B2.05 Acords dels Consells Escolars de Districte sobre el Mapa Escolar de Barcelona (1995)

B2.04 Dictamen sobre el Mapa Escolar de Barcelona (1995)

B2.03 Resum d'activitats i acords més importants del CEM i dels CED ( 6.2 del 90 al 8.2 del 93) (1993)

B2.02 Acords i criteris sobre la proposta de Mapa Escolar (centres públics) (1992)

B2.01 Informes Comissió Permanent (des. 1990 a 1991) (1992)

B3.34 Eleccions als consells escolars de centre. Curs 2014-2015 (2015)

B3.33 Eleccions als consells escolars de centre. Curs 2012-2013 (2013)

B3.32 Eleccions als consells escolars. Curs 2010-2011 (2011)

B3.31 Informe sobre el funcionament dels consells escolars dels centres docents de la ciutat de Barcelona. Curs 2009-2010 (2011)

B3.30.1 Document annex sobre dades de participació eleccions als consells escolars dels centres públic. Curs 2008-2009 (2009)

B3.30 Eleccions als consells escolars dels centres públics. Curs 2008-2009 (2009)

B3.29 Eleccions als consells escolars dels centres concertats. Curs 2008-2009 (2009)

B3.28 Informe sobre la participació als consells escolars dels centres docents públic. Novembre 2006 (2007)

B3.27 Informe sobre la participació als consells escolar dels centres privats concertats de la ciutat de Barcelona. Novembre 2006 (2007)

B3.26 Tretzè informe sobre el funcionament dels consells escolars dels centres docents públics. Curs 2005-2006 (2007)

B3.25 Tercer Informe de funcionament dels Consells Escolars de centres docents privats concertats.Curs 2005-2006 (2007)

B3.24 Eleccions als Consells Escolars dels centres docents públics. Desembre 2004 (2005)

B3.23 Segon informe de funcionament dels Consells Escolars dels centres docents privats concertats. Curs 2003-2004 (2005)

B3.22 Dotzè informe de funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics. Curs 2003-2004 (2005)

B3.19 Primer Informe de funcionament dels Consells Escolars dels centres privats concertats. Curs 2001-2002 (2003)

B3.18 Onzè Informe de funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics. Curs 2001-2002 (2003)

B3.21 Eleccions als Consells Escolars dels centres públics. Desembre 2002 (2002)

B3.20 Eleccions als Consells Escolars dels centres privats concertats. Desembre 2002 (2002)

B3.17 Eleccions als Consells Escolars. (Convocatòria febrer 2001) Informe sobre la Participació (2001)

B3.16 Desè informe sobre funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públic (2001)

B3.15 Eleccions als Consells Escolars: Informe sobre la Participació dels centres públics. (Català i Castellà) (1999)

B3.14 Novè informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics. Curs 1998-1999 (1999)

B3.13 Vuitè informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat. (1998)

B3.12 Informe sobre la renovació dels Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat. Desembre 1996) (1997)

B3.11 Setè informe sobre funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat. Curs 1996-1997 (1997)

B3.10 Informe sobre la renovació del Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat (1995)

B3.09 Sisè informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat. Curs 1993-1994 (1995)

B3.08 Cinquè informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres docents públics de Barcelona-ciutat. Curs 1993-1994 (1994)

B3.07 Dades de les eleccions per la renovació dels Consells Escolars dels centres docents públic. Desembre 1992 (1993)

B3.06 Informe sobre el funcionamiento de los Consejos Escolares de los centros docentes públicos. Curso 1992-1993 (castellano) (1993)

B3.05 Informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres públics. Curs 1992-1993 (1993)

B3.04 Informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres públics. Curs 1991-1992 (1992)

B3.03 Informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres públics. Curs 1990-1991 (1991)

B3.02 Informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres públics. Setembre 1990 (1990)

B3.01 Informe sobre el funcionament dels Consells Escolars dels centres públics. Curs 1989-1990 (1990)

B4.26 Informe sobre el Procés de preinscripció. Alumnats 0 a 15 anys. Curs 2007-2008 (sector públic i privat concertat) (2007)

B4.25 Esmenes proposta de Decret/200, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnes (2007)

B4.24 Informe sobre el procés de preinscripció als centres docents. Curs 2006-2007 (sector públic i privat concertat) (2006)

B4.23 Procés de preinscripció. Alumnat de 0 a 15 anys. Curs 2005-2006 (sector públic i privat concertat) (2005)

B4.22 Informe sobre el procés de preinscripció. Curs 2005-2006 (2005)

B4.21 Sobre el "Projecte de decret, de 2004 pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres (2004)

B4.20 Informe-valoració del procés de preinscripció. Curs 2004-2005 (2004)

B4.19 Informe sobre el procés de preinscripció. Curs 2003-2004 (2003)

B4.18 Informe sobre el procés de preinscripció. Curs 2002-2003 (2002)

B4.17 Anàlisis i valoració sobre el Decret 56/2001, de 20 de febrer, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres (2000)

B4.16 Proposta de modificació d'alguns aspectes del Decret xxx/2000, pel qual s'estableix el règuim d'admissió d'alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics (2000)

B4.15 Document sobre escolarització d'alumnat immigrant i de minories a Barcelona Ciutat. Aprovat per el Plenari del CEM 8.6.2000 (2000)

B4.14 Informe sobre el procés de preinscripció del curs 2000-2001. Elaborat pels menbres del CEM que han format part de les comissions d'escolarització de Barcelona ciutat (2000)

B4.13 Aspectes rellevants del procés de preinscripció. Curs 2000-2001 (2000)

B4.12 Aspectes rellevants del procés de preinscripció. Curs 1999-2000 (1999)

B4.11 Proposta de modificació d'alguns aspectes del Decret sobre l'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics (1998)

B4.10 Informe sobre el procés de preinscripció i matriculació als centres d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. (11.06.98) (1998)

B4.09 Consideracions sobre la proposta de resolució per la qual s'aproven les normes de preincripció i matriculació als centres sostinguts amb fonts públics. Curs 1998-1999 (1998)

B4.08 Aspectes rellevants del procés de preinscripció als centres docents públics d'educació infantil, primària i sedundària obligatòria. Curs 1998-1999 (1998)

B4.07 Aspectes rellevants del procés de preinscripció als centres docents públics d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Curs 1997-1998 (1997)

B4.06 Aspectes rellevants dels procés de preinscripció als centres docents públics d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Curs 1996-1997 (1996)

B4.05 Informe sobre els aspectes més rellevants del procés de matriculació als centres docents públics a la ciutat de Barcelona. Curs 1995-1996 (1995)

B4.04 Informe sobre el procés de matriculació a la ciutat de Barcelona. Curs 1994-1995 (centres docents públics d'educació infantil i primària) (1994)

B4.03 Informe i dades sobre matriculació a la ciutat de Barcelona. Curs 1993-1994 (1993)

B4.02 Informe sobre el procés de matriculació a la ciutat de Barcelona. Curs 1992-1993 (1992)

B4.01 Informe i dades sobre matriculació (recull de documentació) (1991)

B5.41 Famílies en xarxa. Revista núm 70 (2009)

B5.40 Construir l'escola. Article de Jaune Cela sobre la participació dels pares i les mares en els CEMD i CEMB. Revista núm. 62 (2007)

B5.39 Els Drets Educatius de la Infància. Xavier Bonal, adjunt al Síndic de Greuges, analitza els reptes de l'educació a Barcelona. Revista núm. 61 (2007)

B5.38 La sisena hora. Primeres reflexions sobre l'ampliació de l'horari escolar. Revista núm. 59 (2007)

B5.37 La participació. Una reflexió de Pere Darder sobre els consells escolars. Revista núm. 58 (2007)

B5.36 Els plans comunitaris de Roquetes i Trinitat Nova. Revista núm. 57 (2007)

B5.35 Xarxes al Poble-Nou. Revista núm. 56 (2006)

B5.34 La LOE i la participació. Revista núm. 55 (2006)

B5.33 El Drac del Turó Blau (experiència de participació). Revista núm. 52 (2006)

B5.32 I les AMPAS, cap a on anem?. Revista núm. 51 (2006)

B5.31 La selecció de les direccions. Revista núm. 49 (2005)

B5.30 El repte de la participació. Revista núm. 48 (2005)

B5.29 Nous horitzons (procés de renovació CEM). Revista núm. 47 (2005)

B5.28 La conciliació dels temps. Revista núm. 46 (2005)

B5.27 Treball en comú. Revista núm. 45 (2005)

B5.26 L'alumnat participa. Models de participació. Revista núm. 44 (2005)

B5.25 L'acollida a les famílies. Acolliment inicial a l'Eixample i Sant Andreu. Revista núm. 43 (2004)

B5.24 L'impuls de la participació i mediació a la comunitat escolar. Revista núm. 42 (2004)

B5.23 Els temps estan canviant. Organització social del temps i l'horari escolar. Revista núm. 40 (2004)

B5.22 Aprendre a fer de pares i mares. Revista núm. 39 (2004)

B5.21 Qui son i qué hi fem? els representants municipals en els consells escolars.Revista núm. 37 (2004)

B5.20 Un nou impuls a la participació. Revista núm. 35 (2003)

B5.19 Les comissions d'escolarització. Revista núm. 34 (2003)

B5.18 Els consells escolars als centres concertats. Revista núm.33 (2003)

B5.17 L'observatori de la participació. Revista núm. 31 (2003)

B5.16 Qualitat i educació. Revista núm. 29 (2002)

B5.15 Eleccions als consells escolars de centre. Revista núm. 28 (2002)

B5.14 Els consells escolars de centre i la LLei de Qualitat. Revista núm. 27 (2002)

B5.13 Les escoles de mares i pares. Una necessitat en el sigle XXI. Revista núm. 26 (2002)

B5.12 Aprendre a "Participar" Practicant. Alumnes de secundària. Revista núm. 25 (2002)

B5.11 Un nou decret de preinscripció i matriculació. Revista núm. 24 (2002)

B5.10 Jornades sobre el Mapa Escolar de la ciutat de Barcelona. Revista núm. 23 (2002)

B5.09 Participació dels representants de l'alumnat de secundària. Revista núm. 22 (2001)

B5.08 L'adequació del Mapa Escolar de Barcelona. Revista núm. 21 (2001)

B5.06 Qui escolta els Consells Escolars?. Revista núm 19 (2001)

B5.05 La representació als consells Escolars. Revista núm. 18 (2001)

B5.04 Per molts anys de participació. Revista núm. 16 (2001)

B5.07 De que serveix participar-hi als Consells Escolars?. Revista núm. 20 (2000)

B5.03 La participació en els centres docents. Revista núm 14 (2000)

B5.02 Nois i noies immigrants a l'escola. Revista núm.13 (2000)

B5.01 La preinscripció escolar a la ciutat de Barcelona. Revista núm.12 (2000)
 

Compartiu aquest contingut