Contractació pública sostenible

Taula de Contractació Pública de l'Ajuntament de Barcelona

Contractació Pública

Regulació de les fórmules de valoració del preu en la contractació pública municipal

PCAG

Contractació centralitzada

Contractes de Serveis. Implicacions laborals

Organització Municipal

Carta Municipal- Art. 11.1 r), 13.1n), 16.f)
Decreto de Alcaldia S1/D/2018-02522 de 26 de octubre, de delegación de la presidencia de las mesas de contractación de la Gerencia de Presidencia y Economia (CAT)
Reglament Orgànic Municipal Art. 22.14 22.15, 22.19, 30.18, 30.19, 34.2, 49.9, 49.10