Plataforma per a una contractació pública transparent i oberta

Barcelona i sis ciutats més adquireixen un sistema que simplifica i dona transparència a les licitacions.

Recent trobada de la Taula de Contractació Pública

Contractació Pública. S'han presentat la I Fira de Contractació Pública i el Reglament d'equitat de gènere de l'Ajuntament de Barcelona.

Una contractació pública oberta a les pimes

Economia. Nova fira en què s’exposaran els 80 futurs contractes municipals.

Jornada de Formació: El poder de la compra pública per garantir el respecte als Drets Humans

Contractació Pública. La jornada tindrà lloc el 31 d’octubre a l'Escola Industrial de Barcelona. La inscripció és gratuïta.

La CNMC incoa expedient sancionador per pràctiques colusories contra grans empreses contractistes públiques d'obres

Contractació Pública. Per possibles pràctiques anticompetitives en licitacions de l'Administració Pública per a la construcció i rehabilitació d'infraestructures i edificis.

Barcelona Activa

Premi europeu a les polítiques socials i ambientals de contractació pública

Ajuntament. La xarxa “Procura+”, formada per més de quaranta municipis i regions, ha concedit a Barcelona el guardó a la iniciativa europea de l’any.

Admès a tràmit recurs d'inconstitucionalitat contra articles de la Llei 9/2017

Contractació Pública. El recurs el va interposar el Govern d’Aragó contra diferents articles de la llei.

Les empreses han de trobar-se inscrites en el RELI o el ROLECE per poder licitar en els procediments oberts simplificats

Contractació Pública. Des del 9 de setembre la inscripció al RELI o al ROLECE és obligatòria per a les empreses licitadores que es presentin als procediments oberts simplificats previstos a l’art. 159 de la Llei 9/2017.

Onze empreses sancionades per crear un càrtel en el subministrament de serveis d'informàtica i tractament de dades a l'Administració Pública

Contractació Pública. La trama empresarial es va repartir els clients, va pactar preus i condicions comercials per encarir els contractes de serveis informàtics a l'Administració.

L’Ajuntament consultarà les empreses per actualitzar els sistemes informàtics d’Habitatge

Habitatge. L'Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona ha convocat una reunió amb el sector empresarial per preparar el procés de licitació que renovarà les seves eines informàtiques