“Calen instruments útils, com la Guia, per les organitzacions de l’ESS que es plantegen presentar-se a licitacions”

Entrevistem la directora de La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya, Natàlia González del Pueyo

16/10/2023 - 10:41 h - Empresa Ajuntament de Barcelona

Entrevistem la nova directora de La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, Natàlia González del Pueyo, que ens explica la importància de la contractació pública responsable i la guia “Comença a licitar!”.

Fa quatre mesos que vas ser nomenada com a nova directora de La Confederació. Què significa per tu estar treballant en aquesta organització?

És un repte molt gran perquè és una organització que representa moltes entitats no lucratives del tercer sector i que té l’objectiu de defensar aquestes entitats que presten serveis socials i serveis d’atenció a les persones. Per mi també és important compartir els valors de l’organització on estàs treballant. Tenim molts reptes per endavant i ha sigut una satisfacció poder assumir-ne la direcció.

Vaig començar la meva trajectòria professional com a tècnica d’immigració a diferents entitats del Tercer Sector Social, i els últims 17 anys, com a cap de gabinet de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, d’on vaig formar part del seu equip fundador. I d’aquí ja em vaig incorporar a La Confederació. Penso que sempre hi ha hagut un fil conductor a l’hora d’optar per un lloc de treball o altre, i sempre he prioritzat estar en llocs on l’activitat sigui útil en la defensa de la qualitat de vida de la ciutadania.

A qui agrupa La Confederació? Què la caracteritza?

La Confederació és una estructura de tercer nivell que representa la dimensió socioempresarial del tercer sector i té com a principal objectiu l’enfortiment, la promoció i la defensa del sector no lucratiu dels serveis d’atenció a les persones. En aquest moment agrupem 1.200 organitzacions sense ànim de lucre.

Un dels trets distintius de La Confederació és la seva transversalitat. És l’única organització empresarial de Catalunya que representa aquestes entitats en la seva transversalitat des dels diferents àmbits d’actuació i d’activitat, que són molt diversos; des de gent gran, el lleure educatiu, la discapacitat física, i intel·lectual, la salut mental, l’acció social, l’atenció precoç, etc.

En aquest marc, una de les coses que heu estat treballant és l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària Barcelona 2030 (#ESSBCN2030). Des de La Confederació, per què aquesta estratègia és important, com us alineeu?

El tercer sector social genera molta activitat econòmica i ocupació. Actualment, hi ha aproximadament 103.100 persones contractades a Catalunya que estan treballant en el tercer sector social.

Des de La Confederació, defensem una economia centrada en les persones, una altra manera de fer empresa. Aquests són principis i valors comuns de les organitzacions de l’Economia Social i Solidària (ESS), i és per això que des del primer moment formem part de l’estratègia, i hem sigut impulsors de l’Acord de Ciutat per a l’Estratègia #ESSBCN2030. Per nosaltres és important formar-ne part, ser membres del grup motor, i participar dels diferents grups de treball.

De fet, un dels grups on participeu és el de contractació pública responsable. Per què és important la compra pública responsable?

La compra pública responsable és un aspecte clau per la transformació social, perquè integra criteris ètics, socials i mediambientals en els procediments de contractació pública. Això permet que es tinguin en compte aspectes relacionats amb la igualtat de gènere, la sostenibilitat, la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, etc. En aquest context les entitats de l’Economia Social i Solidària es poden presentar amb els seus projectes i competir amb altres operadores en un mercat ampli i complex. És un aspecte important per les organitzacions de l’ESS, perquè facilita el seu accés a la contractació pública, ja que té en consideració característiques i valors que el sector prioritza en el seu treball i en els serveis que ofereix.

Una de les eines que s’ha desenvolupat des d’aquest grup és la guia “Comença a licitar!”. Per què sorgeix la idea de fer aquesta guia?

L’objectiu de la guia, el propòsit, és que sigui un instrument útil i pràctic per totes aquelles entitats de l’ESS que s’estan plantejant presentar-se a licitacions o que ja s’hi han presentat, i poder-les donar una visió completa, un coneixement ampli de tot el que és aquest procediment de licitació dins l’àmbit de la contractació pública.

Són procediments molt diversos i que, a vegades, poden ser complexes. La guia també vol ser aquesta eina que doni consells pràctics i estratègies. Té també aquest vessant d’ajudar que els projectes i les propostes que presenten les entitats puguin ser competitives i puguin tenir èxit… que les entitats puguin millorar les seves propostes en el marc d’aquestes licitacions.

Com s’ha elaborat, llavors, aquesta guia?

Aquesta guia de contractació pública és un projecte que neix d’aquest grup de contractació pública, en el marc de l’ESSBCN2030, i rep el suport econòmic de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant la subvenció de l’Enfortim l’ESS 2022. És una guia participada, amb l’impuls conjunt de cinc entitats del tercer sector: DINCAT, ECOM, ECAS i FEICAT, i la mateixa Confederació, que hem fet una mica tota la coordinació del projecte.

Com no podia ser d’una altra manera, també s’ha elaborat amb els criteris de l’ESS. Les empreses que han elaborat la guia, tant des del punt de vista del contingut com des del punt de vista del disseny, també són empreses de l’ESS. El contingut teòric d’aquesta guia l’ha fet FACTO Cooperativa, que són un equip amb molta expertesa en la matèria, i tot el disseny gràfic l’ha fet Saó Prat.

Com és la guia?

És una guia en línia molt pràctica, molt fàcil d’utilitzar i molt intuïtiva. La pots mirar des del principi fins al final, però també pots navegar pels diferents apartats indistintament. La guia és de lliure accés. Tothom, doncs, se la pot descarregar perquè ens interessa que pugui arribar al màxim de persones possible i al màxim d’entitats possible.

Comença amb un nomenclàtor de conceptes bàsics. Després, té una part més teòrica sobre el procés de licitació per empreses i organitzacions; des de la normativa a conèixer, quins contractes i procediments existeixen, els requisits per licitar, com es presenta una licitació, etcètera. Aquest és l’apartat més ampli de la guia.

També inclou un capítol  interessant que són les estratègies i els aspectes clau per preparar propostes de valor, amb eines pràctiques perquè les entitats puguin millorar els seus projectes. Té una part d’errors freqüents, que és també un apartat molt útil, i una part final de preguntes.

És una guia útil per totes les licitacions en general en l’àmbit de la contractació pública de les administracions públiques, no només de l’Ajuntament de Barcelona.

La guia ajudarà que les organitzacions i empreses de l’ESS es puguin preparar millor per aquests processos de contractació pública. Però, quines altres mesures caldrien per a facilitar que la contractació pública sigui efectivament responsable?

Hi ha una figura específica de la contractació pública que és el contracte reservat, que fomenta l’ocupació i la inserció sociolaboral d’aquells col·lectius amb una major situació de vulnerabilitat social, i només determinades organitzacions s’hi poden presentar. Per altres tipus de contractes, és important que el criteri preponderant no sigui sempre l’oferta de menor cost econòmic, sinó que, com dèiem abans, es consideri la incorporació de clàusules socialment responsables adequades a cada tipologia de contracte, i que es puguin incloure en les diferents fases del procés de contractació.

Com ha estat l’acollida de la guia “Comença a licitar!”?

La veritat és que estem molt contentes perquè el dia de la presentació hi havia 200 persones inscrites, i van poder seguir la presentació de la guia molta gent i moltes entitats. Va crear molta expectació. Nosaltres en farem la màxima difusió que puguem i les entitats també. En aquest moment tenim 1010 descàrregues a la pàgina web, i més de 1.200 visualitzacions a X/Twitter.

Esperem que el recorregut de la guia sigui llarg. Ara bé, hi ha una qüestió important: la seva actualització. El tema de la contractació pública és molt ampli i canviant. És un tema a plantejar, el com s’anirà actualitzant aquesta guia en el futur seguint tots els canvis de normativa en contractació pública que hi puguin haver.

.. ..