Nou web d’Economia Social i Solidària: més accessible i navegable

La nova pàgina és més moderna, visual i accessible i permet una millor navegació en tots els dispositius.

..
21/01/2022 - 11:29 h - Ajuntament Ajuntament de Barcelona

S’estrena la nova pàgina web que recull el conjunt de la política pública municipal d’impuls, enfortiment i reactivació de l’ESS a la ciutat, incloent-hi l’activitat de la Direcció Operativa d’Innovació Econòmica de Barcelona Activa i de l’equipament InnoBa. La pàgina web ofereix una nova estructura més actual, accessible i navegable. A més, és molt més visual, amb un major protagonisme de les imatges, i és adaptatiu en tots els dispositius.

El nou web conté una nova pàgina d’inici, amb la informació rellevant, i set apartats, amb una millor jerarquització de la informació:

  1. Estratègia #ESSBCN2030. Amb tota la informació sobre el nou full de ruta de l’ESS de la ciutat, explica el procés d’adhesió i desplegament d’aquesta.
  2. Impulsem l’ESS (PIESS). A més de detallar les bases de l’ESS i el rol de l’Ajuntament de Barcelona, aquesta secció aprofundeix en el nou Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2021-2023, així com els diversos projectes de ciutat com les Economies Comunitàries, la Fira de Consum Responsable i ESS, i la convocatòria de subvencions Enfortim l’ESS.
  3. Recursos de Barcelona Activa. Tots els recursos d’acompanyament, assessorament i formació que Barcelona Activa destina a l’ESS i la innovació socioeconòmica.
  4. Finançament, un apartat per facilitar l’accés a la informació rellevant sobre subvencions i les finances ètiques a través dels convenis amb Coop57 i la Fundació Finances Ètiques.
  5. Consum Responsable. A més de posar a l’abast la informació bàsica sobre què és el consum responsable, es renova l’Espai Consum Responsable, els altres equipaments i es donen mapes i recursos per ajudar a la ciutadania a consumir més conscientment i de forma sostenible.
  6. #SOMESS: Estratègia Ciutat ESS 2030. L’espai compartit entre l’Ajuntament de Barcelona i l’àmbit de l’ESS per al desplegament conjunt de l’estratègia.
  7. Actualitat. Un espai que concentra l’Agenda, la documentació més rellevant, totes les notícies i vídeos.

Amb el llançament del nou web, l’Ajuntament de Barcelona contribueix a l’objectiu de visibilitzar l’ESS (“difondre i fer visible la proposta de l’ESS per tal que més persones s’hi inspirin i la incorporin en la seva vida quotidiana”) del Pla d’Impuls de l’ESS 2021-23. La nova pàgina encara està en fase de proves i pot modificar-se per adaptar-se millor a les necessitats de les audiències.