El Comissionat és l'òrgan de l'Ajuntament de Barcelona responsable de fomentar el sorgiment i creixement de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona, bé donant suport a totes les iniciatives d’economia social i solidària actuals o bé impulsant la creació de noves iniciatives. Depèn directament de la primera tinença d’alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda.

Fou creat el juliol de 2015 , amb el nom de Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i en Jordi Via i Llop en fou nomenat responsable. Des 1 de juliol de 2017, Álvaro Porro és el nou Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària​.

L’àmbit d’actuació del Comissionat contempla l’Economia Social i Solidària, les polítiques de Temps i Economia de les Cures i l’àmbit de Consum; i, per tant, els plans i estratègies d’Impuls de l’Economia Social i Solidària, la mesura de govern per a la democratització de la cura, d’impuls del consum responsable i de la política alimentària.

Amb el canvi de responsable polític, amplia l’àmbit d’actuació al Desenvolupament Local per donar un nou impuls a les polítiques de desenvolupament econòmic local als barris, vinculant-les a les polítiques de consum i impulsant projectes socioeconòmics que ajudin a transformar la realitat social i empresarial a través d’iniciatives orientades a generar riquesa i ocupació.

Enllaços relacionats: