Les finances ètiques i l’Economia Social i Solidària

El finançament, en el marc de l’Economia Social i Solidària (ESS), és un element clau. La manca de finançament esdevé, molts cops, un coll d’ampolla per desenvolupar projectes viables. Per aquest motiu, cal millorar les condicions d’accés al finançament per part de les iniciatives d’ESS mitjançant un treball conjunt amb les entitats de finances ètiques, que són, de forma natural, les principals canalitzadores de recursos financers cap a les iniciatives d’ESS.

Tenint en compte aquest paper clau del finançament de nous projectes, des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa per mantenir un marc de col·laboració estable amb el sistema de finances ètiques, construir una nova cultura del finançament, incrementar el coneixement ciutadà de les finances ètiques i apropar el sistema de finances ètiques a l’àmbit de l’ESS i a altres sectors específics per incrementar-ne l’ús.

 

Un Fons de Crèdit Municipal per finançar nous projectes i empreses d’economia social i solidària

L’Ajuntament de Barcelona va crear al 2017 dos convenis de col·laboració amb Coop57 i Fiare per facilitar el finançament de nous projectes i empreses d’economia social i solidària amb impacte a la ciutat de Barcelona. Gràcies a aquest nou marc de col·laboració, les entitats van poder crear un Fons de Crèdit Municipal que permetés garantir l’accés a finançament a empreses, projectes o entitats d’Economia Social i Solidària. Aquest acord es va materialitzar amb l’obertura, per part de cada entitat, d’una línia de finançament específica, per valor d’1 milió d’euros, destinada a finançar projectes de nova creació i noves línies d’activitat per part de les entitats d’ESS a qui seria difícil accedir a finançament a través dels instruments ordinaris.

A la vegada es va crear, en els dos casos, un Fons Econòmic compartit, a parts iguals, amb una aportació de 100.000 euros per part de l’Ajuntament, per cobrir i fer front a casos o iniciatives amb un eventual major risc financer, que d’altra manera no podrien néixer. El restant 50% del risc seria cobert per la banca ètica.

Per tal de fer front a les necessitats de finançament provocades per la pandèmia de la covid-19,  l’Ajuntament de Barcelona i les entitats Coop 57 i Fundació Fiare han ampliat aquests convenis per possibilitar dues noves línies de finançament realitzant aportacions extraordinàries als fons existents, de manera que permeten que les entitats obrin dues noves línies de finançament de 2.000.000 d’euros cadascuna, i ampliant també el perfil de les entitats sol·licitants: prèviament un dels requisits era que fossin projectes de nova creació o amb noves línies d’activitat, però ara s’estén al conjunt d’organitzacions de l’ESS de la ciutat.

Les entitats interessades es poden posar en contacte amb:

Coop57 

coop57@coop57.coop 
https://coop57.coop/ca/catalunya
93 268 29 49
C/ Premià, 15, Baixos
08014, Barcelona
 

Fiare Banca Etica

https://www.fiarebancaetica.coop/ca 
https://www.fiarebancaetica.coop/ca/contacto 
933 689 982 (amb cita prèvia)
C/Còrsega, 495
08025 Barcelona

Vols acompanyament i formació per engegar un projecte o empresa d’Economia Social i Solidària?

El Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019 recull la voluntat del consistori de fer més fàcil l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona amb una política que, a banda de les noves vies de finançament, també ha incorporat a través de Barcelona Activa una amplia cartera de recursos i serveis de formació, assessorament, acompanyament i incubació per aquestes iniciatives.

  Si vols més informació, visita aquest enllaç.